Imena bogova

Amamat
Demon koji jede srca onih koji u Knjizi mrtvih nisu presuđeni kao pravednici.

Amon (Amun)
Bog skrivenog Sunca. Zaštitnik faraona.

Apep (grč. Apofis)
Zmija, demon mraka i kaosa.

Aton
Sunčev disk.

Atum
Stvoritelj svijeta prema heliopolskoj kozmogenezi.

Bastet
Božica mačka iz Bubastide.

Bes
Demon čuvar ognjišta i kuće.

Geb
Bog zemlje.

Hathor
Božica plodnosti s krunom kravljih rogova.

Heh, Kek, Nun, Amon - Hauhet, Kauket, Naunet, Amunet
Hermopoliska Ogdoada. Osam elemenata stvaranja svijeta.

Heka
Božanstvo magije

Hnum
Bog ovnovske glave koji oblikuje ljudsku dušu.

Horus
Solarni bog u obliku sokola.

Izida
Ozirisova žena i Horusova ,majka. Božica magije.

Khefri (Khepera)
Sunce na izlasku. Skarabej.

Khonsu
Sin Amona i Mut (trijada iz Tebe)

Maat
Božica s nojevim perom na glavi. Pravda i istina.

Merit-seger
Božica u obliku kobre. "Ona koja voli tišinu".

Min
Itifalička verzija Amona iz Luksora.

Montu
Bog mjeseca

Mut
Božica majka. Amonova žena.

Nefertum
Bog sa lotosom iz kojeg se rađa svemir na glavi.

Nekhbet
Lešinarska božica Gornjeg Egipta.

Neftida
Izidina sestra.

Neit
Ratnička božica iz Delte Nila.

Nut
Božica neba.

Oziris (Usir)
Bog mrtvih i uzrok rađanja života.

Sekhmet
Lavlja božica pošasti i katastrofa. Ujedno i zaštitnica zdravlja.

Serapis
Egipatsko-helenistički bog koji je povezao Ozirisa i Hada.

Set
Bog zla, pustinje i kaosa. Ozirisov brat.

Sobek
Krokodilski bog plodnosti.

Sokar
Sokolsko božanstvo iz Amduata.

Šu
Bog zraka.

Ptah
Stvoritelj svijeta prema Memfiskoj kozmogenezi.

Ra
Sunce

Ra-Horakhti
Ra-Horakhti

Ta-Ueret (grč. Toeris)
Božica u liku nilskog konja. Zaštitnica trudnica i poroda.

Tefnut
Lavlja božica.

Tot (Đehuti)
Bog pisma i mudrosti.

Uađit
Kobra. Gospodarica Donjeg Egipta.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje