Arheološki susreti za škole

Program Arheološki susreti, namijenjen osnovnim i srednjim školama, provodi Arheološki muzej u Zagrebu u suradnji s baštinskim ustanovama na području Republike Hrvatske.

Iako je riječ o izuzetno atraktivnoj znanstvenoj disciplini koja pruža obilje mogućnosti za aktivne forme izvedbe u sklopu nastave, u hrvatskom sustavu primarnog i sekundarnog obrazovanja arheologija je zastupljena gotovo isključivo u obliku priopćavanja rezultata istraživanja, odnosno, pasivne recepcije. Program Arheoloških susreta usmjeren je na poticanje aktivnih oblika učenja putem istraživačke aktivnosti, čime se potiče kritički pristup i razvijanje znanstvenog pogleda na svijet.

Program Arheoloških susreta provodi se tijekom jednog ili više dana na pojedinim lokacijama, a uključuje aktivnosti:

  • Arheološke prezentacije
  • Arheološke radionice
  • Arheološka izložba
  • Praktična nastava
  • Osnivanje školske arheološke sekcije

Svaka pojedina aktivnost Arheoloških susreta sastoji se od općeg i specifičnog dijela. Opći dio je jednak za svaku lokaciju na kojoj se odvijaju susreti, dok je specifični dio prilagođen sredini u kojoj se program odvija. Arheološke radionice (pristup hands-on) i praktična nastava nastoje se prilagoditi posebnostima pojedine sredine.

Arheološke prezentacije su kombinacija powerpoint prezentacija i razgovora s učenicima. Prezentacije su usmjerene na poticanje interesa učenika za arheologiju i arheološku baštinu, dok se kroz razgovore i rasprave očekuje da učenici s jedne strane pokažu razumijevanje, a s druge da ih se potakne na razmišljanje i iskazivanje kreativnosti.

Arheološke radionice su sljedeći korak u poticanju dječje kreativnosti, a raspon aktivnosti kreće se od modeliranja u glini na način pretpovijesnih ili kasnijih lončara, izrade tekstila na tkalačkom stanu do svladavanja egipatskog pisma ili naše domaće glagoljice.

Arheološka izložba je još jedan oblik predstavljanja arheologije i arheološke baštine. Izložba predviđena programom sastoji se od desetak samostojećih plakata, koja tematizira neka opća mjesta arheološke struke i arheologije u Hrvatskoj na način posebno prilagođen školskom uzrastu.

Praktična nastava odvija se na otvorenom prostoru gdje god je to moguće, u idealnom slučaju na nekom arheološkom lokalitetu u blizini škole. Ova aktivnost programa pruža širok raspon kao što je upoznavanje sa sredstvima za rad, arheološkom metodologijom, interpretacijom arheoloških nalaza i nalazišta i dr.

Osnivanje školske arheološke sekcije uključuje komponentu podjele projektnih zadataka, pri čemu se zainteresiranim učenicima, koji žele nastaviti suradnju kroz aktivnosti novoustanovljene arheološke sekcije, dodijele zadaci vezani uz arheologiju odnosno kulturnu baštinu lokalne sredine. Pri razradi zadataka osigurana je stručna pomoć i nadzor voditelja programa uz posredstvo lokalnih partnera, voditelja sekcija i lokalnih muzejskih djelatnika. Zadaci se sastoje od raznovrsnih elemenata poput proučavanja ili opisivanja pojedinih spomenika, nalazišta ili ukupne baštine lokalnog kraja, zatim fotografskih ili video uradaka posvećenih pojedinim elementima baštine (npr. antički ili srednjovjekovni objekti u zavičaju, crkvena baština itd.) oblikovanje u glini ili drugim materijalima, a rezultati se, primjerice u obliku plakata ili plastičnih modela, mogu predstaviti na objedinjenoj izložbi u Arheološkom muzeju u Zagrebu, kao i u lokalnim sredinama.

Preuzmi e-publikaciju Arheološki susreti

2018. godine djelatnici Arheološkog muzeja u Zagrebu, uz suradnju sa stručnjacima iz partnerskih ustanova, program su proveli u 11 škola: OŠ Dr. Franjo Tuđman Beli Manastir, Druga srednja škola Beli Manastir, Gimnazija A. G. Matoš, Đakovo, OŠ Višnjevac, OŠ Matija Gubec, Piškorevci, Gimnazija Požega, OŠ Dobriša Cesarić, Požega, OŠ Vilim Korajac, Kaptol, OŠ Luka Botić Viškovci, OŠ Viktorovac i Srednja škola Jastrebarsko.

Osoba odgovorna za provedbu programa: Sanjin Mihelić

Voditelji programa: dr. sc. Jacqueline Balen, Ozren Domiter

Stručni suradnici: Anja Bertol Stipetić, Ivan Drnić

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje