Predavanje

Predavanje na engleskom jeziku
The birth and rise of Bucharest Old City Court. From the fortress of Vlad the Impaler to the palace of Constantin Brâncoveanu. Transformation of an urban historical monument to a modern Museum

23. travnja 2020, 12 sati
Arheološki muzej u Zagrebu

ulaz besplatan

Predavanje predstavlja pregled desetogodišnjih arheoloških istraživanja u centru Starog grada Bukurešta u Rumunjskoj. Naglasak će biti stavljen na najnovija istraživanja koje provodi Arheološki odjel Muzeja Općine Bukurešt na položaju Starog suda. Tema predavanja je srednjovjekovni grad Bukurešt kroz prizmu arheoloških istraživanja koja su započela zbog infrastrukturnih projekata u Starom gradu -Arheološkim istraživanjima otkriveni su zidovi od cigle, datirani u vrijeme između 16. i 19. stoljeća. Pronađeni su podrumi starih kuća, male trgovine, ostaci velikih krčmi te keramičke vodovodne cijevi, čime je dobiven bolji uvid u srednjovjekovni stari grad.  

Predavači: dr. sc. Theodor Ignat, dr. sc. Adrian Majuru, dr. sc. Dan Pîrvulescu

Foto:
Podrumi Palače Starog suda u Bukureštu iz 16. stoljeća

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor