Izložba

Izložba
Svjetska baština Portugala

17. lipnja - 5. srpnja 2020.
Arheološki muzej u Zagrebu

Ova izložba, organizirana od strane Portugalskog nacionalnog vijeća za UNESCO, spaja 17 portugalskih dobara koje su upisane na listu dobara od izvanredne univerzalne vrijednosti svjetske baštine UNESCO-a. Portugalska svjetska baština uključuje spomenike, svetišta, povijesne centre, kulturne krajolike, pretpovijesni lokalitet i prirodni lokalitet, koji se nazale diljem kopnenog dijela zemlje te Azurnih otoka i Madeire. Materijalne i nematerijalne vrijednosti ovih izvanrednih nalazišta ocrtavaju dugu povijestPortugala, njegove bogate tradicije i prirodne ljepote, a sve to želimo podijeliti sa svijetom i s vama.

 

Autor: Portugalsko nacionalno vijeće za UNESCO

otvorenje izložbe
17- lipnja 2020., 19 sati

Foto:
Fontana u kraljevskom klaustru samostana Batalha

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor