Predavanja

Predavanja na engleskom jeziku
Look closer - it`s Latvian Archeology - Small talks about Latvian archaeology

24. travnja 2020, 19 sati
Galerija AMZ

ulaz besplatan

___

Who are you, Latvian Archaeology?
Latvijska arheologija je klasična,ali ima vlastiti karakter i curriculum vitae. Latvijsku je arheologiju moguće podijeliti u šest razdoblja. Sve započinje kamenim dobom, a zatim se nastavlja kroz razdoblje ranih metala, željezno doba, srednji vijek, novi vijek i današnjicu. O kamenom dobu i curriculum vitae bit će riječi u preostala dva predavanja, dok će ovo biti usmjereno na kratak pregled svih ostalih razdoblja.
The Latvian Association of Archaeologists and its symbol – the owl-shaped brooch
Latvijska asocijacija arheologa osnovana je 2009. godine. Ipak, njezini korijeni sežu dublje u prošlost, samo što je prijašnja organizacija propala, zbog čega je i obnovljena 2009. godine. Ovu smo organizaciju stvorili s ciljem popularizacije arheologije i privlačenja pažnje na zaštitu kulturne baštine. Naši su članovi glasanjem odlučili da će kopča u obliku sove biti naš simbol jer se radi o jedinstvenom nalazu u Europi. Takvi se predmeti pojavljuju među arheološkom ostavštinom isključivo dva plemena koja su živjela na području Latvije. 
The archaeological site of 2020 – the Āraiši Lake Fortress
Inspirirani kolegama koji biraju pticu, drvo ili kukca godine, 2014. godine, Latvijsko udruženje arheologa odlučilo je započeti ovu prekrasnu tradiciju. Odbor udruženja svake godine odabire reprezentativni lokalitet, a ove godine čast je pripala utvrdi na jezeru Āraiši. Iskopavanja velikog opsega, koje vodi Jānis Apals, provođena su 1960-ih i 1970-ih godina. Ove godine, J. Apals slavi 90. rođendan, a lokalitet godine odabran je uz podršku općine u kojoj se nalazi utvrda na jezeru Āraiši.

Predavač: mag.hist. Rūta Vecmuktāne, Odjel za arheologiju Latvijskog nacionalnog muzeja

___

A Brief History of Archaeology in Latvia
Latvijsko udruženje arheologa osnovano je 1994., a obnovljena 2009. godine. Udruženje je trenutno jedina organizacija koja ujedinjuje gotovo sve latvijske profesionalne arheologe. Sustav latvijske arheologije razvija se već više od 100 godina, a nastao je u 19. stoljeću. Sustav je danas stabilan te se sastoji od državnih i javnih službi, s određenim udjelom privatnih tvrtki i nezavisnih istraživača.

From Hunter-gatherers to Farmers and Herders: The Earliest Phase of Latvian Prehistory (10500 - 1 cal BC)
Prve skupine lovaca, koji su slijedili krda sobova tijekom sezonalnih migracija, u ovu su tundru stigli prije oko 11000–12000 godina. Prema nalazima, ovi su kasno paleolitički (10500.–9000. kal. pr. Kr.) stanovnici bili nosioci kulture Swiderian Culture.Početkom preboreala, prije oko 11000 godina, klimatski su se uvjeti poboljšali, a lovci su se trajno nastanili na obalama rijeka i jezera, čime je započeo mezolitik(9000.–5400. kal. pr. Kr.). Početak neolitika (5400.–1800. kal. pr. Kr.) u današnjoj Latviji, ali i na cijelom istočnom Baltiku, obilježen je pojavom keramike. Ipak, ekonomija i tehnologija izrade oruđa ostale su onakve kakve su bile tijekom mezolitika. Najraniji brončani nalazi, i dokazi o proizvodnji istih, datirani su u drugu polovicu 2. tisućljeća prije Krista. najraniji željezni nalazi pojavili su se sredinom 1. tisućljeća prije Krista. Prema pouzdanim arheološkim nalazima, porijeklo predaka baltičkih etničkih skupina, uključujući Latvijce, moguće je pratiti od kraja razdoblja ranih metala.

Recent Archaeological discoveries and investigations in Latvia
U Latviji se svake godine provodi oko 80 arheoloških iskopavanja, kao i nekoliko međunarodnih i lokalnih istraživačkih projekata. Zbog toga je u posljednjih nekoliko godina došlo do nekolicine zanimljivih i jedinstvenih arheoloških otkrića. Istraživanja drevne DNK iz kameno- i brončanodobnih grobalja u Latviji pokazala su da se u tim razdobljima u sjevernoj Europi dogodilo nekoliko velikih migracija. Zahvaljujući besplatnom pristupu visokorezolutnim LiDAR snimkama, na području Latvije je u posljednjih nekoliko godina otkriveno mnogo novih arheoloških nalazišta, uključujući oko 40 novih utvrda i 30 novih grobalja.

Predavač: mag.hist. Mārcis Kalniņš, Institut latvijske povijesti Sveučilište u Latviji

____

Dog co-burials in Liv Late Iron Age cemeteries on the territory of Latvia
Odlaganje kostiju pasa (Canis familiaris) u ukopima datiranim u vendelsko razdoblje vikinškog doba, i u željeznodobnim grobovima, prilično je široko rasprostranjena tradicija na području oko Baltičkog mora, osobito u skandinavskim, i baltičkim finskim kulturama. Ipak, na području Latvije, ostaci pasa pronađeni su i u naseobinskim kontekstima utvrda i sela.

Kasnoželjeznodobni ukopi pasa pronađeni su u 49 grobova na 14 grobalja, u sklopu Livukopa (kremacijski i inhumacijski) u kojima su se nalazili i drugi prestižni predmeti iz Skandinavije, Kijevske Ruse i Bizanta.

Youth education in Archaeology - Archaeology and Riga Old Town History classes of "Riga Pupils' Palace"
Ovi satovi arheologije, na kojima osnovnoškolska i srednjoškolska djeca uče o arheologiji, jedinstveni su u Latviji, a imajui dugu tradiciju – ove godine obilježava se 45. godišnjica. Svaki od sudionika može učiti o latvijskoj povijesti, sudjelovati u edukativnim izletima tijekom godine, kao i sudjelovati u arheološkim istraživanjima tijekom ljeta. Učenici svake godine sudjeluju u pravoj arheološkoj ekspediciji - nečemu što smatramo potrebnim, jer je to jedini način da arheolog stekne radne vještine na terenu, a učenici brzo uvide žele li se u budućnosti specijalizirati u arheologiji. Osim toga, ističemo da je nekoliko trenutno jako poznatih arheologa pohađalo te satove.

Predavač: mag.hist. Eduards Plankājs , Institut latvijske povijesti Sveučilište u Latviji

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor