Partnerske institucije

Sveučilište Aix-Marseille University (AMU) je javna ustanova u znanosti, kulturi i obrazovanju, osnovana 2012. godine spajanjem tri bivša sveučilišta. S gotovo 80.000 studenata, među kojima je 10.000 stranaca, 18 obrazovnih ustanova te 120 istraživačkih institucija raspoređenihu d’Aix-en-Provence-u, Marseille-u i drugim gradovima Provanse, odnosno regije Provence Alpes Côte d’Azur, sveučilište Aix-Marseilleje jedno od najvažnijih francuskih sveučilišta. Iako ukorijenjeno u svom zavičaju, uključuje i europsku dimenziju (preko mreže civis), te održava partnerske odnose diljem svijeta. Arheologija je dijelom jedne od 5 skupina znanstvenih disciplinakoje strukturiraju znanstvenu i obrazovnu djelatnost.

Centar Camille Jullian (CCJ) je mješovita istraživačka jedinica(UMR) koja spaja sveučilište Aix-Marseillei Nacionalnicentarza znanstvena istraživanja(CNRS), te sudjeluje i u zajedničkim istraživačkim programima s Ministarstvom kulture. Djelatnost Centra je usmjerena ka produbljivanju spoznaja o mediteranskim društvima, od protohistorije do kraja antičkog razdoblja. CCJ u Hrvatskoj vodi tri istraživačka programa pod patronatom Ministarstva europskih i vanjskih poslova (MEAE): „Adriboats –Brodovi i navigacija na istočnom Jadranu“, „Istrie: Rimska Istra–maritimne vile u Istri“ te „Vlado – vile istočnog Jadrana“. Posljednja dva programa uključeni su i u djelatnost Francuske škole u Rimu (EFR -program VILLAEADRI).

Sveučilište Bordeaux Montaigne (UBM), ima više od 18.000 studenata, te je jedno od dva slijednika nekadašnjeg Sveučilišta u Bordeauxu, osnovanog 1441. godine. Temeljne discipline obrazovnih i istraživačkih programa su umjetnost, književnost, jezici, povijest, arheologija, povijest umjetnosti, geografija, komunikologija i novinarstvo.

Ausonius,  istraživački institut za pretpovijest, antiku i srednji vijek, mješovita je istraživačka jedinica koja okuplja arheologe, povjesničare, heleniste, latiniste i povjesničare umjetnosti u sklopu Sveučilišta Bordeaux Montaigne (UBM), čija je djelatnost posvećena humanističkim i društvenim znanostima, književnosti i jezicima te umjetnosti.

The University of Burgundy and the Franche-Comté UBFC je tzv. COMUE (Communauté d'universités et d'établissements - Zajednica sveučilišta i nastavnih ustanova) koja pod svojom egidom okuplja različite laboratorije i istraživačke ekipe koje djeluju u Burgondiji i Franche-Comté-u, s ciljem poboljšavanja vidljivosti i promocije istraživačkih aktivnosti znanstvenika iz različitih polja. Tako se program IATEKA-Interdisciplinary Approach to the Territorial Evolution of the Kvarner Archipelago, neposredno financira od strane projekta ISITE (Initiatives Science Innovation Territoire Economie) kojeg vodi UBFC.

Mješovita istraživačka jedinica (UMR) ARTEHIS, raspoređenaje u Sveučilištu Burgundije (Dijon), te u Sensu, Auxerreu i Bibracteu. Istraživačka joj se djelatnost nalazi na razmeđi humanističkih i društvenih znanosti (arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti i antropologije) te znanosti o okolišu, s naglaskom na proučavanje društava u svom okolišu u prošlosti, od neolitika sve do početka modernog doba. U partnerstvu s Ministarstvom europskih i vanjskih poslova, Francuskom školom u Rimu,te mješovitom istraživačkom jedinicom Chrono-environnement, ARTEHIS vodi istraživački program „Crkveni kompleksi i otočno redovništvo u kvarnerskom arhipelagu od 5. do 11. stoljeća."

Smješten u Besançon-u, CHRONO-ENVIRONNEMENT multidisciplinarni laboratorij CNRS-a i sveučilišta Burgundija i Franche-Comté (UBFC), okuplja stručnjake raznolikih profila kojima je cilj proniknuti u postojeće i prošle interakcije ljudskih zajednica i njihovih okoliša. Laboratorij je pridružen arheološkim istraživanjima koja se vode u kvarnerskom arhipelagu u sklopu projekata „Crkveni kompleksi i otočno redovništvo u kvarnerskom arhipelagu od 5. do 11. stoljeća“ i  „IATEKA -Interdisciplinary Approach to the Territorial Evolution of the Kvarner Archipelago–ISITE-UBFC“. Potonji se projekt odlikuje važnom ulogom paleo-okolišnih antropoloških istraživanja.

Institut humanističkih i društvenih znanosti Nacionalnog centra za znanstvena istraživanja jetemeljni istraživački institut CNRS-a u poljima humanističkih i društvenih znanost

Francuska škola u Rimu (ÉFR) osnovana je 1875. godine kao javna ustanova u znanosti, kulturi i obrazovanju. Zadaća joj je voditi istraživanja i osposobljavati stručnjake u poljima arheologije, povijesti i drugih humanističkih i društvenih znanosti, od pretpovijesti do današnjeg vremena. Surađuje u raznim međunarodnim projektima, objavljuje znanstvene monografije i časopise, te svake godine ugošćujeznanstvenike i mlade istraživače. Geografski gledano, pokriva područje Rima, Italije, Magreba i jugoistočne Europe, odnosno jadranskog prostora.

Sveučilište Gustave Eiffel osnovano 1991. godine, tada pod imenom Sveučilište Istočni Pariz -Marne-la-Vallée (Université Paris-Est Marne-la-Vallée), a od 1. siječnja 2020. nosi ime Sveučilište Gustave Eiffel. Riječ je o javnoj ustanovi u kulturi, znanosti i obrazovanju. Od svog osnutka se odlikuje kulturom inovacije razvijajući usku suradnju s gospodarstvom kako po pitanju obrazovanja tako i po pitanju istraživačke djelatnosti. Svoju javnu ulogu sveučilšte obavlja usmjereno prema dva glavna cilja: učinkovito uključivanje svojih studenata u profesionalni život, te razvoj vrhunske istraživačke djelatnosti.

Osnovan 1921. godine, Francuski institut u Hrvatskoj radi već gotovo cijelo stoljećena na promociji francuske kulture i jezika u Hrvatskoj, kao i na promociji znanstvene i sveučilišne suradnje između naših zemalja. Hrvatska se ističe raznolikošću i bogatstvom svojih arheoloških lokaliteta, te su, sasvim prirodno, arheološka istraživanja – znanstvena disciplina koja se upravo u Francuskoj počela razvijati još u samim svojim počecima i koja je još od davnih dana važan segment francuskih diplomatskih aktivnosti – zauzimaju posebno mjesto u suradnji naše dvije zemlje. Francusko Ministarstvo europskih i vanjskih poslova podržava tako 5 arheoloških istraživačkih projekata – na otocima Braču, Cresu, Pagu i Iloviku, te u Istri i u rijeci Kupi –na kojima surađuju francuske i hrvatske ekipe.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor