Okrugli stol

Okrugli stol
50 godina francusko-hrvatske arheologije

28 travnja 2020, 10 sati
Arheološki muzej u Zagrebu
ulaz besplatan

Francuske arheološke misije koje djeluju u Hrvatskoj organizirane su kroz mješovite istraživačke jedinice (UMR) putem kojih su udruženi istraživači s francuskih sveučilišta i Nacionalnog centra za znanstvena istraživanja (CNRS), pod pokroviteljstvom Ministarstva europskih i vanjskih poslova Republike Francuske te Francuske škole u Rimu. Istraživanja tih misija se provode u uskoj suradnji s raznim hrvatskim institucijama (sveučilišta, muzeji, instituti), te s potporom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i lokalnih zajednica.

Francuske arheološke misije koje djeluju u Hrvatskoj predstavit će javnosti tijekom okruglog stola u Arheološkom muzeju u Zagrebu 28. travnja 2020. godine nizom stručnih predavanja o historijatu i rezultatima istraživanja koja se provode u suradnji s hrvatskim partnerima u sklopu programa „KVARNER - Crkveni kompleksi i otočno redovništvo u kvarnerskom arhipelagu od 5. do 11. stoljeća“ (Mirine na Krku, Martinšćica i Osor na Cresu, te program IATEKA), „VILLAEADRI – Vile istočnog Jadrana: oblici i kronologija eksploatacije priobalja i otoka u antičkom razdoblju“ (Loron / Santa Marina kod Poreča, Bunje na Braču), te „Adriboats –Brodovi i navigacija na istočnom Jadranu“ (Zambratija, Pula, Caska,Pakoštane, Debeljak, Ilovik, Kamensko).

 

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor