Partnerske institucije

Nacionalni odbor za baštinu jedan je od vladinih ureda u sklopu Ministarstva kulture Estonije, a bavi se organiziranjem zaštite baštine i nacionalnog nadzora nad predmetima kulturne baštine, provodi muzejsku politiku te vodi Državni registar kulturne baštine i Bazu podataka za muzeje. Arheološkim spomenicima uglavnom se bavi Odjel za građevine i arheologiju, gdje je zaposleno osmero arheologa.       

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor