Predavanja uz izložbu Između Praga i Kaira - 100 godina češke egiptologije

Dva predavanja uz izložbu Između Praga i Kaira - 100 godina češke egiptologije

petak, 29. rujna 2023. u 18 sati
besplatan ulaz

predavanja na engleskom jeziku

1. PREDAVANJE

With the sun, eternally. New insights from the decoration of the shaft tombs at Abusir

Sa suncem, zauvijek. Nova saznanja o dekoraciji grobnica u Abusiru

predavač: Renata Landgráfová

Nekropola iz saitsko-perzijskog razdoblja u Abusiru izgrađena je u kratkom razdoblju od otprilike 40 godina. Češki egiptološki institut istražuje ga od kraja 20. stoljeća, a postupno na vidjelo izlaze nove grobnice i grobni kompleksi. Neke grobnice, poput onih Iufae i Menekhibnekaua, raskošno su ukrašene i sadrže brojne tekstove, do tada potpuno nepoznate ili poznate samo iz puno kasnijih papirusa. Druge grobnice, poput onih Menekhibnekaua i Wahibremeryneitha, imaju najveće depozite mumifikatora otkrivene u Egiptu i pružaju nam dragocjeno znanje o procesu mumificiranja. Dijeleći sudbinu boga mrtvih i uskrslog boga Ozirisa i boga Sunca u svom dnevnom ciklusu, preminuli je koristio tekstove i druge sadržaje svoje grobnice kako bi postigao vječni život i pridružio se bogu Sunca na njegovom vječnom putovanju nebom i podzemljem.

Renata Landgráfová studirala je komparativnu lingvistiku na Harvardovu sveučilištu u SAD-u i egiptologiju na Sveučilištu Pennsylvania u Philadelphiji u SAD-u, te je studirala egiptologiju i lingvistiku-fonetiku na Karlovom sveučilištu u Pragu. U razdoblju od 2002. do 2004. g. studirala je u okviru doktorskog programa Egipatskog seminara Sveučilišta u Baselu u Švicarskoj. 2007. godine završila je disertaciju na temu trenutnih podjela u autobiografskim natpisima Srednjeg kraljevstva. Osim primjene suvremenih jezičnih metoda u egiptologiji, posvećuje se drevnoj egipatskoj književnosti i demotici. Trenutno radi na nekim kasnim hijeratskim i ranim demotskim tekstovima pronađenim tijekom iskopavanja koje je provodio Češki egiptološki institut u Abusiru. Od 2023. godine prva je žena na položaju ravnateljice Češkog egiptološkog instituta.

2. PREDAVANJE

Recent discoveries of the Czech Institute of Egyptology in Abusir and Saqqara

Najnovija otkrića Češkog egiptološkog instituta u Abusiru i Sakari

predavač: Lucie Jirásková

Izložba Između Praga i Kaira - 100 godina češke egiptologije proslavila je 100. obljetnicu i predstavila povijest češke egiptologije do 2018. godine. Ovo će predavanje pokriti istraživanja na području nekropola Starog Kraljevstva Abusir i Sakara, provedena nakon 2018. godine. Češki arheološki tim otkrio je nekoliko novih grobnica, što je na vidjelo iznijelo zanimljiva otkrića koja su izazvala nova pitanja i načine istraživanja.

Lucie Jirásková diplomirala je egiptologiju te povijest i kulturu islamskih zemalja na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta 2008. godine, gdje je i završila doktorat iz egiptologije 2021. godine. Od 2010. sudjeluje u istraživanjima Češkog egiptološkog instituta u Abusiru. U fokusu njezinog znanstvenog interesa je razvoj staroegipatskog društva i kulture u ranodinastičkom razdoblju i Starom Kraljevstvu. U okviru materijalne kulture specijalizirala se za razvoj i interpretaciju kamenih posuda, posebice načina njihove proizvodnje i distribucije.

Izložba Između Praga i Kaira - 100 godina češke egiptologije i prateći program sufinancirani su sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Zagreba

Foto: Unutrašnja dekoracija sarkofaga svećenika Iufaa, lokalitet Abusir, Egipat (c) Češki egiptološki institut FF UK

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje