KONCERT

Koncert
Zagreb Palette Ansambl

8. studenoga 2019. u 20 sati
Arheološki muzej u Zagrebu

Program
Katja Markotić, mezzosopran
Krešimir Marmilić, violina
Biserka Krčelić, harfa
Matija Štajcar, violončelo

Edward Elgar: Chanson de matin Op. 15
Georg F. Händel: Lascia ch'o pianga - aria iz opere Rinaldo
Giuseppe Giordani: Caro mio ben
Fryderyk ChopiN: Zyczenie / Djevojačka pjesma
Johann G. Albrechtsberger: Partita in C za violinu, violončelo i harfu
                                        Moderato- Menuet- Adagio- Presto
Cesar Franck: Le Sylphe
Jules Massenet: Elegia                                                                                                  
Antun L. Sorkočević: Rondo iz sonate za violinu, harfu i violončelo
Mauro Giuliani: Alle mie tante Lagrime  op.39, br.3
Charles Gounod: Evening song
Mihail I. Glinka: Romance A Doubt
Richard Strauss: Morgen
                               Zueignug

Ulaznice 30,00 kn
Učenici, studenti i umirovljenici 15,00 kn

Zagreb Palette ansamblZagreb Palette Ansambl komorni je sastav akademski obrazovanih glazbenika, jedinstven i osebujan po svojem raritetnom sastavu koji predstavlja jedan nov i originalan glazbeni izričaj. Stapanjem toplog timbra mezzosoprana, violončela i violine uz moćnu potporu bogata dijapazona harfe, ovaj kvartet pruža pravo osvježenje svojom bogatom paletom glazbenog ugođaja.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor