Predavanje

Predavanje
Podmorski vremeplov - Brodolom kod Gnalića – Ogledalo renesansnog svijeta

11. rujna 2019. u 19 sati
Arheološki muzej u Zagrebu
ulaz besplatan

Predavač 

Katarina Batur diplomirala je 2015. godine na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Od listopada 2016. zaposlena je kao asistent na istom odjelu, na projektu Razvoj karijere mladih istraživača – Izobrazba novih doktora znanosti, koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Na doktorskom studiju Arheologija istočnog Jadrana na Sveučilištu u Zadru za temu doktorskog rada odabrala je analizu i interpretaciju sirovina za proizvodnju boja s nalazišta kasnorenesansnog brodoloma kod otočića Gnalića, koju provodi u suradnji sa stručnjacima i institucijama iz Kanade, Nizozemske i Francuske. Kao član projektnog tima projekta AdriaS, aktivno sudjeluje u brojnim istraživanjima u hrvatskom podmorju, zaštiti i očuvanju pomorske baštine te promidžbi projektnih rezultata stručnoj i široj javnosti.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje