Predavanje

Predavanje na engleskom jeziku
I'll sew you a ship - Adriatic "sewn" boats from Prehistory to Late Antiquity

29. svibnja 2019. u 19 sati
Arheološki muzej u Zagrebu
ulaz besplatan

Predavač 

Giulia Boetto viši je istraživač u Odjelu za arheologiju pomorstva i arheologiju broda (Centre Camille Jullian, Université, Aix Marseille) ugledne francuske institucije Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Bavi se proučavanjem tipologije i funkcije brodova antičkog doba na osnovi arheoloških, povijesnih, ikonografskih i etnografskih izvora. Njezin istraživački rad zasniva se na intenzivnoj terenskoj aktivnosti, a usmjeren je na proučavanje tipologije lučkih brodova pronađenih u arheološkim istraživanjima velikih antičkih luka Ostia-Portus, Napulj i Toulon te istraživanje istočnojadranske brodogradnje prapovijesnog i antičkog doba, koje provodi u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, Arheološkim muzejom Istre i Hrvatskim restauratorskim zavodom.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje