Radionice staroga Egipta

Krajem 2021. godine organizirane su radionice s temama iz starog Egipta. Pet tematskih radionica iz starog Egipta obuhvatile su upoznavanje s radom i povijesti Egipatske zbirke u Arheološkom muzeju u Zagrebu i o njenoj zaštiti, istraživanje jednog od najpoznatijih egipatskih mitova „Spor Horusa i Seta“, analizu egipatskog božanstva pisma i mudrosti Tota, načine čitanja i istraživanja stela, pri čemu su polaznici pročitali jednu od stela iz Egipatske zbirke.

Polaznici su pokazali naučeno pokušavajući utvrditi porijeklo i dataciju dječje maske od kartonaže iz zbirke (smjesa od papirusa i blata koja je nanesena na mumificirano tijelo, umotano u lanene trake, slična današnjem kartonu, pogodna za bojanje i pisanje).

Tijekom radionica polaznici su imali priliku naučili pravilno rukovati predmetima iz starog Egipta. S obzirom na to da posao muzejskih stručnjaka u radu s predmetima predviđa i ostvarivanje direktnog kontakta, pažljivim i pravilnim rukovanjem s predmetima sprječavaju se oštećenja kako bi se predmeti očuvali.

Osim radionica tijekom 2022. godine održat će se Tjedan Tutankhamona, otvaranje dodatnih soba na izložbi Virtualni stari Egipat te predavanja stranih i domaćih stručnjaka.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje