Stalni postav

Virtualna šetnja

Da biste ispravno vidjeli virtualnu šetnju morate imati instaliran Macromedia Flash Player 7 ili noviji. Ukoliko ga nemate instaliranog možete ga downloadati sa Adobe site-a.

Stalni postav Pretpovijesne zbirke

pretpovijestStalni izložbeni postav Pretpovijesne zbirke AMZ-a prikazuje razvoj materijalne i duhovne kulture na prostorima kontinentalne Hrvatske tijekom 2.500.000 godina, od paleolitičkog (starije kameno doba), neolitičkog (mlađe kameno doba), zatim eneolitičkog (bakreno doba), kao i više faza brončanog doba, pa do starijeg, odnosno mlađeg željeznog doba. S približno 78 000 predmeta ta zbirka nije samo jedna od najvećih, nego je i među najcjelovitijim takvim zbirkama u nas i ovom dijelu Europe.

Novi izložbeni postav, kojega je likovno osmislio i realizirao arhitekt Mario Beusan, sadržajno su koncipirali kustosi Pretpovijesnog odjela odlučivši se za kronološki slijed, s pojedinim izdvojenim tematskim cjelinama, gdje je to bilo nužno i moguće ostvariti.

U sadašnjem postavu korištene su vitrine što ih je početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća projektirao poznati hrvatski arhitekt Stjepan Planić, ali su za ovu prigodu one temeljito obnovljene i djelomice preuređene. Zbog artikulacije prostora i primjerenije valorizacije izložaka autor likovnog postava dopunio je prostor s više novih vitrina.

stalni postav-pretpovijest-6Za razliku od brojnih ranijih izložbenih postava (posljednji je bio realiziran 1974. god.) novi postav jače naglašava didaktičku komponentu, ranije najčešće zanemarivanu: uz rekonstrukciju dijela neolitičke kuće iz istih su razloga pridodani i odgovarajući crteži i fotografije, kao i virtualne, oslikane kompozicije, što bi trebalo olakšati sagledavanje načina upotrebe pojedinih predmeta i cjelokupnog života u pretpovijesnim razdobljima. Izloženu građu, približno 2000 različitih predmeta, prate odgovarajuće legende i etiketaže, zatim brojne zemljopisne karte, a posebno i karta sa svim pretpovijesnim nalazištima u kontinentalnoj Hrvatskoj te djelomice i u priobalju, strukturirana prema pojedinim ranije spomenutim razdobljima.

Posebnu zanimljivost predstavlja i pano-stakleni zid s kronološkom kartom na kojoj su naznačeni karakteristični spomenici izloženi u postavu u usporedbi sa poznatim istovremenim spomenicima u svijetu.

Odjeli, Pretpovijesna zbirka.

 

Stalni postav Egipatske zbirke

Pretpovijesna zbirka

Stalni postav Egipatske zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu prezentira 600 izabranih predmeta. Izložba je podijeljena na tematske cjeline: božanstva u bronci, kamena i drvena plastika, grobna oprema, nakit, kozmetika i posuđe, papirusi i pisma, kanopske vaze, ušebti kipići, sarkofazi i mumije, te pogrebne stele. Zasebnu cjelinu, u prostoru koji se nastavlja na dvoranu s Egipatskom zbirkom, čini već prethodno uređena etruščanska soba s Zagrebačkom lanenom knjigom (najdužim poznatim etrurskim tekstom na svijetu) i tzv. Zagrebačkom mumijom na čijim povojim se taj tekst nalazi. Izložba egipatskih starina bila je zatvorena od 1991. godine, a nakon preuređenja zgrade 1999. bio je izložen privremeni postav s oko 60 predmeta. Autor likovnog uređenja novog postava je arhitekt Mario Beusan, a izbor predmeta i koncepciju izložbe obavio je Igor Uranić, egiptolog i viši kustos Arheološkog muzeja u Zagrebu. Istovremeno s otvaranjem postava objavljen je vodič kroz Egipatsku zbirku na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Pretpovijesna zbirka

Zbirka egipatskih starina Arheološkog muzeja u Zagrebu najznačajnija je i jedina sustavna kolekcija toga tipa u Hrvatskoj. Po broju predmeta i njihovoj raznolikosti zagrebačka zbirka svakako je među zanimljivijima u Srednjoj Europi. Prikupljanje staroegipatskih predmeta u Hrvatskoj započelo je projektom osnivanja Narodnog muzeja u vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda u 19. stoljeću. Prvi otkup priskrbio je toj novoutemeljenoj instituciji oko dvije trećine ukupnog fundusa koji čini današnju zbirku s oko 2200 predmeta. Riječ je o otkupu najvećeg dijela Egipatske zbirke feldmaršala austrijske vojske, češkog podrijetla, Franza Kollera, koja se sredinom 19. stoljeća nalazila u Pragu. Otkup je obavljen 1868. godine, a među najzaslužnijima za njegovu realizaciju bio je biskup Josip Juraj Strossmayer.
Zna se da je Koller egipatske starine otkupio od nekog trgovca u Napulju, no nije poznato kako su i iz kojeg dijela Egipta one dospjele u Italiju. Nakon prve velike akvizicije zirka se nadopunjavala okupima i poklonima među kojima je najznačajniji bio poklon sarkofaga i mumije Kaipamau od vlade Arapske Republike Egipta 1970. godine. Bila je to svojevrsna zahvala za sudjelovanje nekolicine poduzeća iz Hrvatske i drugih republika bivše države u velikoj UNESCO-ovoj akciji spašavanja spomenika koji su u Nubiji bili ugroženi puštanjem u rad hidrocentrale i brane na Asuanu. Riječ je o dobro očuvanom antropomorfnom sarkofagu Amonove svećenice, predstavljenom u stalnom postavu zbirke. Također u posljednjih desetak godina realiziran je određen broj otkupa manjih privatnih zbirki.

 

Za razliku od najreprezentativnijih svjetskih kolekcija poput onih u Londonu, Kairu i Parizu, zagrebačka zbirka ne zastupa sva razdoblja faraonskog i pretpovijesnog Egipta, već se uglavnom oslanja na kasnija razdoblja. Najzastupljeniji su predmeti iz trećeg međurazdoblja (1069 - 747. g. pr. Kr.), kasnog razdoblja (747 -332. g. pr. Kr.) i doba ptolemejske dinastije (332 - 30. g. pr. Kr.), dok su manje zastupljeni predmeti iz doba Novog kraljevstva (1552 - 1069. g. pr. Kr) i Srednjeg kraljevstva (2055 - 1650. g. pr. Kr.).

Odjeli, Egipatska zbirka.

 

Stalni postav Antičke zbirke

 

Pretpovijesna zbirka

Grčke vaze

 

Prezentacija jedinstvene zbirke grčkih vaza, nastale od dvaju privatnih zbirki otkupljenih u 19. i 20. st. Sadržava približno 1500 posuda, različitih oblika i stilova iz razdoblja od 8. do 3. st. pr. Kr. Osim vrlo zanimljivih primjeraka geometrijskog, orijentalizirajućeg i crnofiguralnog stila, najveći dio odnosi se na vaze crvenofiguralnog stila iz južnoitalskih radionica.

 

Pretpovijesna zbirka

Spomenici grčke kolonizacije istočne obale Jadrana

 

Od grčkih spomenika domaćeg podrijetla od osobite je važnosti niz natpisa javnog karaktera, jedinstvenih povijesnih vrela o grčkom kolonizatorskom djelovanju na dijelu današnje hrvatske obale, poglavito u svezi s naseobinama na otocima Hvaru (Pharos, današnji Stari Grad), Visu (Issa, današnji Vis) i Korčuli (današnja Lumbarda).

 

Pretpovijesna zbirka

Rimska vojna oprema

 

Muzej posjeduje i značajnu zbirku rimske vojne opreme i oružja. U postavu su ti predmeti prezentirani kronološkim redom, od vremena kasne republike i rimskog osvajanja naših prostora sve do kasnoantičkog razdoblja i pada Rimskog carstva. Među eksponatima nalaze se razni tipovi rimskog oružja i zaštitne opreme kao i elementi vojničkih odora te nekoliko epigrafičkih spomenika vojničkog karaktera.

 

Pretpovijesna zbirka

Urbanizacija

 

Proces rimske organizacije prostora kao prve urbanizacije u našim krajevima prikazan je na primjerima rimskih gradova, naselja i vile (arheoloških lokaliteta sjeverne Hrvatske), a karakteristike rimskog graditeljstva i oprema zgrada na primjerima građevinskih i ukrasnih elemenata arhitekture s tih lokaliteta. Predstavljene su i rimske ceste kao važan element rimske urbanizacije, a izloženi su i dijelovi kola koja se čuvaju u Muzeju.

 

Pretpovijesna zbirka

Svakodnevni život

Zahvaljujući brojnim istraživanjima vođenima još od 19. stoljeća, kao i donacijama i otkupima, Antička zbirka posjeduje iznimno bogatu zbirku rimskih uporabnih predmeta koji pokrivaju gotovo svaki vid svakodnevice i života ljudi tijekom tog razdoblja. Posjetitelji se mogu upoznati s elementima nošnje, od nakita do funkcionalnih dijelova, predmetima korištenima u kućanstvu, posebice posuđem, kako staklenim, tako i metalnim i keramičkim, obrtničkim proizvodima i alatom, te predmetima namijenjenima igri i zabavi. Pojedine cjeline ujedno upoznavaju posjetitelje o rimskoj medicini i ljekarništvu, o različitim proizvodnim i obrtničkim granama, te o trgovini.

Pretpovijesna zbirka

Rimska religija i umjetnost

Nalazi vjerskog i umjetničkog karaktera su nesumnjivo jedni od najatraktivnijih i najvrjednijih u bogatom fundusu Antičke zbirke. Religija, odnosno religije, točnije rečeno, su antičkim ljudima bili nepresušan izvor inspiracije u umjetničkom izričaju, što posjetiteljima ovaj dio stalnog postava zorno prikazuje. Osim predmeta isključivo sakralne i votivne namjene, zbirka posjeduje i umjetnička djela profane prirode, posebice portrete javnih i povijesnih ličnosti. Među njima se posebice ističu portreti vladara i pripadnika carskih obitelji, kao svjetski poznati portret princeze Plautile, slavne „Solinjanke“. Zbirka je zanimljiva kako šarolikošću tako i porijeklom nalaza, koji ne potječu samo iz Hrvatske već i iz susjednih zemalja te cijelog Mediterana. Otvaranjem novog postava posjetiteljima ova zbirka ponovno postaje stalno dostupna, nakon više od 40 godina.

Odjeli, Antička zbirka.

 

Stalni postav Srednjovjekovne zbirke

Tijekom 2016. godine realiziran je stalni postav Srednjovjekovne zbirke koji zauzima pet izložbenih prostorija na zapadnoj strani drugoga kata Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Srednjovjekovna zbirka danas čuva oko 6000 predmeta te je ona kvalitativno po specifičnosti građe ali i kronološki, najraznovrsnija i sveobuhvatna u smislu predstavljanja arheološke građe kontinentalne Hrvatske. Obuhvaća arheološku ostavštinu brojnih naroda, plemena i etničkih skupina koji su u razdoblju od 5. do 15./16. stoljeća nastanili ili se samo kratko zadržali na hrvatskim prostorima.

Stalni je postav podijeljen u nekoliko kronoloških i tematskih cjelina, a izloženo je oko 1630 predmeta.

U prvoj prostoriji prikazano je razdoblje Seobe naroda kroz tematske cjeline vezane uz pojedine nomadske i germanske narode (Huni, Istočni Goti, Gepidi, Langobardi itd.), bizantsku prevlast te vrijeme provale Avara i doseljenja južnih Slavena. Predmeti su popraćeni opširnim tekstovima i kartama koje olakšavaju njihovo praćenje te rekonstrukcijama i fotografijama predmeta ili samih nalazišta.

01

U drugoj je prostoriji vrijeme ranoga srednjeg vijeka također tematski predstavljeno – Slaveni, Franci u južnoj Panoniji, Sisak, utvrde i misijska središta, Mađari u Karpatskoj kotlini te Bjelobrdska kultura kao najznačajnija tema ovoga razdoblja. Prezentirani su neki od naših najznačajnijih arheološki istraživanih nalazišta poput groblja u Bijelom Brdu (ul. Venecija), Vukovaru (Lijeva Bara) i Zagrebu (Stenjevec). Zanimljiv skup nalaza predstavljaju predmeti bizantsko-bugarskog kulturnog kruga koji se najvećim dijelom javnosti prvi put predstavljaju, kao i znatan broj keramičkih posuda ranog i razvijenog srednjeg vijeka. Uz tekstove i prateće karte, prisutne su i rekonstrukcije predmeta te film slovenskih kolega o doseljenju Slavena.

02

U trećoj je prostoriji izložen jedan od najznamenitijih spomenika ne samo Srednjovjekovne zbirke nego sveukupne hrvatske arheološke baštine – ulomak oltarne grede s natpisom kneza Branimira iz Gornjeg Muća s uklesanom godinom 888. Ovaj jedinstveni spomenik iznimno je važan, ne samo kao hrvatski, nego kao i općeslavenski epigrafski spomenik. Uz tekstove i idealnu rekonstrukciju u crtežu, uz sam spomenik nalazi se i njegov 3D prikaz.

03

Četvrti izložbeni prostor (hodnik) i peta prostorija izborom najznačajnijih predmeta i nalazišta prikazuju razdoblje razvijenog i kasnog srednjeg vijeka, koje je u zbirci zastupljeno nešto manjim brojem predmeta u odnosu na ranija razdoblja. Kroz nekoliko manjih cjelina (religija i umjetnost, naoružanje, nakit i svakodnevni život) nastojala se ocrtati ranije spomenuta raznovrsnost zbirke. Karta koja prikazuje neke od najznačajnijih utvrda kontinentalne Hrvatske, uz odabrane fotografije, zauzima istočni zid hodnika.

04

05 

 

Stalni postav Numizmatičke zbirke

numizmatikaNumizmatička zbirka AMZ-a brojem je  najveća i najznačajnija među zbirkama takvog sadržaja u Hrvatskoj (više od četvrt milijuna predmeta), a ujedno je i među većim europskim i svjetskim numizmatičkim zbirkama. Golemu većinu predmeta predstavlja metalni novac, no dio zbirke su i papirnati novac, medalje, spomenice, plakete, značke, kolajne, markice i žetoni.

Prvi put bila je predstavljena javnosti u postavu iz 1978. godine (autor idejnog projekta bio je J. Ladović), a obnovljeni postav otvoren je 1999. godine (autor idejnog projekta M. Beusan). Upravo je u tijeku (2009. godine) manje proširenje stalnog postava.

U izložbenoj prostoriji predstavljeno je nekoliko skupnih nalaza (ostava novca) iz raznih razdoblja: Mazin (italski i afrički novac), Pitomača (rimski carski novac), kao i nekoliko ostava novca kasnijih razdoblja te posude u kojima je novac pronađen. Preoblikovanje ovog dijela postava upravo je u tijeku.

Središnji dio stalnog postava čine predmeti izloženi po kronološkom kriteriju te, unutar kronološke podjele, po geografskom kriteriju. Predstavljen je novac grčkih gradova - od najstarijeg lidijskog novca do novca kovanog u vremenu Rimskog Carstva - zatim novac rimske Republike i Carstva, Bizanta, srednjovjekovni novac te novac novijeg razdoblja, kao i mali izbor iz bogate zbirke medalja koju posjeduje AMZ. Stalni je postav zamišljen kao pregled najznačajnijih i najreprezentativnijih primjeraka novca koji se čuvaju u numizmatičkoj zbirci, a posebno vrijedi istaknuti različite tipove keltskog novca kovanog na području Hrvatske te emisije grčko-ilirskog novca iz kovnica na srednjodalmatinskom otočnom prostoru.

Odjeli, Numizmatička zbirka.

antička