Antička zbirka

 

Antička zbirka

Grčke vaze

 

Prezentacija jedinstvene zbirke grčkih vaza, nastale od dvaju privatnih zbirki otkupljenih u 19. i 20. st. Sadržava približno 1500 posuda, različitih oblika i stilova iz razdoblja od 8. do 3. st. pr. Kr. Osim vrlo zanimljivih primjeraka geometrijskog, orijentalizirajućeg i crnofiguralnog stila, najveći dio odnosi se na vaze crvenofiguralnog stila iz južnoitalskih radionica.

 

Antička zbirka

Spomenici grčke kolonizacije istočne obale Jadrana

 

Od grčkih spomenika domaćeg podrijetla od osobite je važnosti niz natpisa javnog karaktera, jedinstvenih povijesnih vrela o grčkom kolonizatorskom djelovanju na dijelu današnje hrvatske obale, poglavito u svezi s naseobinama na otocima Hvaru (Pharos, današnji Stari Grad), Visu (Issa, današnji Vis) i Korčuli (današnja Lumbarda).

 

Antička zbirka

Rimska vojna oprema

 

Muzej posjeduje i značajnu zbirku rimske vojne opreme i oružja. U postavu su ti predmeti prezentirani kronološkim redom, od vremena kasne republike i rimskog osvajanja naših prostora sve do kasnoantičkog razdoblja i pada Rimskog carstva. Među eksponatima nalaze se razni tipovi rimskog oružja i zaštitne opreme kao i elementi vojničkih odora te nekoliko epigrafičkih spomenika vojničkog karaktera.

Odjeli, zbirka.

 

 

antička

Urbanizacija

Proces rimske organizacije prostora kao prve urbanizacije u našim krajevima prikazan je na primjerima rimskih gradova, naselja i vile (arheoloških  lokaliteta sjeverne Hrvatske), a karakteristike rimskog graditeljstva i oprema zgrada na primjerima građevinskih i ukrasnih elemenata  arhitekture s tih lokaliteta. Predstavljene su i rimske ceste kao važan element rimske urbanizacije, a izloženi su i  dijelovi kola koja se čuvaju u Muzeju.

Postav_Antika-svakodnevni-zivot_17

Svakodnevni život

Zahvaljujući brojnim istraživanjima vođenima još od 19. stoljeća, kao i donacijama i otkupima, Antička zbirka posjeduje iznimno bogatu zbirku rimskih uporabnih predmeta koji pokrivaju gotovo svaki vid svakodnevice i života ljudi tijekom tog razdoblja. Posjetitelji se mogu upoznati s elementima nošnje, od nakita do funkcionalnih dijelova, predmetima korištenima u kućanstvu, posebice posuđem, kako staklenim, tako i metalnim i keramičkim, obrtničkim proizvodima i alatom, te predmetima namijenjenima igri i zabavi. Pojedine cjeline ujedno upoznaju posjetitelje sa rimskom medicinom i ljekarništvom, različitim proizvodnim i obrtničkim granama te trgovinom.

Rimska religija i umjetnost

Rimska religija i umjetnost

Nalazi vjerskog i umjetničkog karaktera su nesumnjivo jedni od najatraktivnijih i najvrjednijih u bogatom fundusu Antičke zbirke. Religija, odnosno religije, točnije rečeno, su antičkim ljudima bili nepresušan izvor inspiracije u umjetničkom izričaju, što posjetiteljima ovaj dio stalnog postava zorno prikazuje. Osim predmeta isključivo sakralne i votivne namjene, zbirka posjeduje i umjetnička djela profane prirode, posebice portrete javnih i povijesnih ličnosti. Među njima se posebice ističu portreti vladara i pripadnika carskih obitelji, kao svjetski poznati portret princeze Plautile, slavne „Solinjanke“. Zbirka je zanimljiva kako šarolikošću tako i porijeklom nalaza, koji ne potječu samo iz Hrvatske već i iz susjednih zemalja te cijelog Mediterana. Otvaranjem novog postava posjetiteljima ova zbirka ponovno postaje stalno dostupna, nakon više od 40 godina.