Zaštitna arheološka istraživanja Ruščica-Glogove-Praulje

Plakat _Izlozba Zastitna Arh . Istr . R-G-P_web

Gostujuća izložba iz Gradskog muzeja Nova Gradiška "Zaštitna arheološka istraživanja Ruščica-Glogove-Praulje", u sklopu izložbenog projekta Povratak u prošlost - bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj, koja prikazuje rezultate istraživanja lokaliteta badenske kulture.

U razdoblju srpanj – kolovoz 2015. godine Gradski muzej Nova Gradiška proveo je, pod vodstvom dr. sc. Marije Mihaljević, zaštitno iskopavanje na lokalitetu Ruščica – Glogove –Praulje, smještenom na prostoru luke Slavonski Brod. Na istražnoj parceli površine 46 000 m2 otkriveno je ukupno 1726 stratigrafskih jedinica.

Radi se o jednoslojnom naselju badenske kulture formiranom na povišenom položaju uz rijeku Savu, unutar kojeg prevladavaju zemunični i jamski objekti. Naselje se širi prema jugoistoku i čini cjelinu s istovremenim objektima otkrivenim prilikom zaštitnih iskopavanja 2011. godine. Središte naselja moglo bi se nalaziti u jugoistočnom djelu parcele, gdje su zabilježeni objekti s većom koncentracijom nalaza, među kojima prevladava keramičko posuđe grublje izrade, pečeno u oker, crvenkastim, smeđim, sivim i crnim tonovima. Od oblika su zastupljeni lonci, zdjele, vrčevi i šalice. Posuđe je većinom neukrašeno, a od ukrasa se rjeđe javljaju plitke kanelure, a češće točkasto ubadanje, samostalno ili kao bordura u kombinaciji s urezanim mrežastim motivom. U manjoj mjeri zastupljeni su uporabni predmeti od keramike, alatke od cijepanog i glačanog kamena te dijelovi žrvnjeva.

Posebnost čine nalazi jednodijelnih keramičkih kalupa za lijevanje plosnatih bakrenih sjekira te malobrojni tragovi metalne zgure i bakra koji svjedoče o prisutnosti metalurške proizvodnje u naselju.

Autorice izložbe: Marija Mihaljević, Danimirka Podunavac i Marina Matković Vrban

Izložba je otvorena za posjetitelje od 19. rujna do 14. listopada 2018. godine.

___________