Baština Baranje II

BAŠTINA BARANJE

KROZ BARANJU OKOM, SRCEM, DUŠOM, LOPATOM I ŠPAHTLOM

Plakat _web _Bastina Baranje BM_2017

  

ORGANIZATORI IZLOŽBE

Arheološki muzej u Zagrebu

Centar za kulturu grada Belog Manastira

Turistička zajednica Baranje

Etnološki centar baranjske baštine

Grad Beli Manastir 

KOORDINATORI IZLOŽBE

Ana Đukić, Jelena Boras, Jacqueline Balen, Edo Jurić, Jasmina Doboš 

GRAFIČKO OBLIKOVANJE IZLOŽBENIH PANOA

Srećko Škrinjarić 

POSTAV IZLOŽBE

Ivan Troha, Andrija Šmit, Jacqueline Balen, Marin Mađerić, Nenad Milić, Siniša Blažić, Slaven Jumić 

Baština različitih regija Republike Hrvatske u Arheološkom muzeju u Zagrebu dugo je planirani projekt, a njegov prvi dio posvećen je Baranji.

U Centru za kulturu grada Belog Manastira i Etnološkom centru baranjske baštine povodom Noći muzeja prikazuje se drugi dio izložbenog projekta Baština Baranje.

Na izložbi su prikazani arheološki nalazi s lokaliteta istraživanih na trasi buduće autoceste Osijek-Beli Manastir kao i značajnijih istraživanih lokaliteta u ostatku Baranje. Ovom izložbom želimo dodatno naglasiti važnost i potencijal Baranje kao izuzetno zanimljive i bogate arheološke regije.

AUTORI TEKSTOVA: Jacqueline Balen, Marko Dizdar, Ivan Drnić, Ana Đukić, Slavica Filipović, Tomislav Hršak, Hrvoje Kalafatić, Dženi Los, Daria Ložnjak Dizdar, Helena Nodilo, Ivan Radman-Livaja, Dragana Rajković, Marina Sečkar, Dinko Tresić Pavičić, Šime Vrkić;  FOTOGRAFIJE: autori  priloga 

Arheološki materijal na izložbi ustupili su: Kaducej d.o.o., Geoarheo d.o.o, Muzej Slavonije, Institut za arheologiju, Zagreb, Arheološki muzej u Zagrebu

 Izložba će biti postavljena od 27.1. do 26.2.2017.