Aquileia-Salona-Apollonia. Putevima Jadrana od 2. st. pr. Kr. do početaka srednjeg vijeka

Plakat Izlozbe Aquileia Salona Appollonia HPMHP Rijeka

U okviru Festivala Francuske u Hrvatskoj Rendez-Vous

Organizatori: Centar Ausonius iz Bordeauxa, Francuska škola u Rimu, Centar Chrono-Environnement iz Besançona, Arheološki muzej u Zagrebu i Lošinjski muzej, Mali Lošinj
Mjesto i vrijeme održavanja:
Lošinjski muzej, Palača Fritzy, Mali Lošinj, 08.svibnja  - 05. srpnja 2015.
Arheološki muzej u Zagrebu, Zrinjevac 19, Zagreb, 08. rujna -31. listopada 2015.
Pomorski povijesni muzej hrvatskog primorja, Muzejski trg 1, Rijeka, 17. Prosinca 2015. – 26. veljače 2016.
Koordinator izložbe: Morana Čaušević-Bully
Autori izložbe: Morana Čaušević-Bully, Francis Tassaux, Zrinka Ettinger Starčić, Sébastien Bully
Grafičko oblikovanje izložbe: Srećko Škrinjarić
Tehnička realizacija postava: Ivan Troha, Vedran Mesarić, Robert Vazdar
Opseg: 5 karata, 33 panoa, maketa broda, stotinjak  predmeta
Webwww.amz.hr
Vrsta: arheološka, povremena
Korisnici: sve kategorije posjetitelja