Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj

Plakatt

Organizatori: Arheološki muzej u Zagrebu, Centar za kulturu i informiranje dr. F. Tuđman, Grubišno Polje
Autori: Sanjin Mihelić, Jacqueline Balen
Mjesto održavanja: Centar za kulturu i informiranje dr. F. Tuđman, Grubišno Polje
Vrijeme trajanja: 17. studeni – 17. prosinac 2015.