Sjeverni Iberi: život, smrt i ritual s druge strane Pirineja

Iberi

Organizator: Museu d'Arqueologia de Catalunya, Arheološki muzej u Zagrebu
Mjesto održavanja:  Arheološki muzej Zagreb,  Trg N. Š. Zrinskog 19, Zagreb
Vrijeme trajanja: 24. ožujka -16. kolovoza 2015.
Autori izložbe: Gabriel de Prado, M. Carme Rovira, te suradnici (David Asensio, M. Carme Belarte, Marta Campo, Ferran Codina, Gustau Garcia, Lluís Garcia, Anna M. Garrido, Javier López-Cachero, Aurora Martín, Enriqueta Pons, Jordi Principal, Joan Sanmartí, Javier Velaza)
Autor postava: Šesnić&Turković
Tehnička realizacija postava: tehnička služba AMZ-a
Opseg: 177 predmeta i cjelina
Web: www.amz.hr
Vrsta: pretpovijesna, numizmatička
Korisnici: sve kategorije posjetitelja

Fotogalerija

Deplijan

Tema: Arheološki muzej u Zagrebu sudjeluje, kao jedan od tri partnera, u europskom projektu „Arheologija i kulture željeznog doba u Europi“ (ARCHÉOLOGIE et CULTURES de l'ÂGE du FER en EUROPE – ArCAFE). Riječ je o projektu financiranom od strane Europske Unije, u sklopu programa CULTURE 2007-2013, kojem je cilj približiti arheološku baštinu europskog željeznog doba širokoj publici. U sklopu tog projekta u Zagrebu se predstavlja opsežna izložba o sjevernim Iberima koja uključuje reprezentativne primjerke artefakata koje je rabila ta pretpovijesna populacija na sjeveroistoku Iberskog poluotoka. Riječ je o narodu s razvijenom kulturom koja je cvjetala više od pola tisućljeća duž mediteranske obale Iberskog poluotoka, održavajući bliske kontakte sa drugim narodima, posebice Galima, Grcima i Kartažanima. Iberi su bili napredna civilizacija s vlastitim jezikom i pismom, a živjeli su kao neovisna plemena sve do rimskih osvajanja tijekom i nakon Drugog punskog rata.

Na izložbi će biti prikazano preko 200 predmeta s pratećim tekstovima i audiovizualnim sadržajima. Većina izložaka pripada zbirkama različitih ogranaka Arheološkog muzeja Katalonije, no na izložbi će biti predstavljeni i predmeti iz drugih katalonskih muzeja (Barcelona, Girona, Empúries, Olèrdola i Ullastret), Velika većina predmeta nikad nije predstavljena izvan katalonskih muzeja, a mnogi eksponati se po prvi put prikazuju u javnosti.