OD PINTADERA DO PREHRANE

Plakat _od -pintadere -do -prehrane -amz _web

OD PINTADERA DO PREHRANE Putovanje kroz prošlost s Edukacijskim odjelom Arheološkog muzeja Istre

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu
Vrijeme trajanja: 18. travanj-18. svibanj 2014.
Organizatori: Arheološki muzej u Zagrebu i Arheološki muzej Istre
Autori: Giulia Codacci-Terlević, Jadranka Ostić
Tehnička izvedba postava: Milan Stanić, Jadranka Homoki, Jadranka Ostić, Giulia Codacci-Terlević + tehnička služba Arheološkog muzeja u Zagrebu
Vizualni identitet: Oleg Morović, MPS
Posuditelji građe: Arheološki muzej Istre
Vrsta: arheološka, tematska, edukativna
Korisnici: sve kategorije posjetitelja
Opseg: 150 predmeta te 18 panoa (dim. 100 x 70 cm)

Fotogalerija

Tema: Ova edukativna izložba posvećena je proučavanju jedne zanimljive vrste arheološkog predmeta manjih dimenzija, koji je u većini slučajeva izrađen od pečene gline (keramike) a čiji je stručni naziv „pintadera“. Na arheološkim lokalitetima diljem Hrvatske pronađen je manji broj pintadera, a na području Istre zasad znamo za svega tri. Prilikom posjeta izložbi otkrit ćete „Što su to pintadere?“ te dobiti informacije o njihovom porijeklu, mogućoj namjeni, tipologiji, proizvodnji, rasprostranjenosti i drugim aspektima pintadera.

Predmeti koji čine dio izložbe predstavljaju vlastite interpretacije pintadera pronađenih na području Istre i susjednih krajeva te onih otkrivenih u vrlo udaljenim prostorima, poput današnje Mađarske, Bugarske, Grčke, Turske i dr. a izrađene su sa strane korisnika Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, Pula.

S obzirom da za vrijeme projekta i izložbe Pintadere je na području Istre bila u pripremi velika izložba posvećena prehrani u Istri („Ki sit ki lačan“) a više stručnjaka navodi podatak da je jedna od mogućih namjena pintadera u prapovijesti bila i ona pečatiranja, odnosno označavanja kruha, povezali smo ove dvije teme. Tako su u izložbi prikazani i radovi učenika drugih razreda gimnazije Talijanske srednje škole „Dante Alighieri“ u Puli te učenika 3. i 4. razreda Strukovne škole Pula, smjera nutricionisti s kojima smo odradili radionice pripreme kruha te terenskog obilaska i proučavanja sačuvanih starih istarskih krušnih peći.