Japodi, nedovoljno poznat narod. Iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu

Japodi

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu, Museu d'Arqueologia de Catalunya
Mjesto održavanja: Museu d'Arqueologia de Catalunya - MAC Girona
Vrijeme trajanja: 03. listopad 2014. -  01. ožujak  2015.
Autor izložbe: Lidija Bakarić
Autor postava: Gabriel de Prado Cordero
Tehnička izvedba: Slađana Latinović, Ivan Troha
Opseg: 218 predmeta
Web: http://www.mac.cat/Seus/Girona
Vrsta: pretpovijest, numizmatika
Korisnici: sve kategorije posjetitelja
Tema: Arheološki muzej u Zagrebu sudjeluje, kao jedan od tri partnera, u europskom projektu „Arheologija i kulture željeznog doba u Europi“ (ARCHÉOLOGIE et CULTURES de l'ÂGE du FER en EUROPE – ArCAFE). Riječ je o projektu financiranom od strane Europske Unije, u sklopu programa CULTURE 2007-2013, kojem je cilj približiti arheološku baštinu europskog željeznog doba širokoj publici. Projekt ArCAFE se temelji na dvije izložbe, edukativnoj kompjuterskoj simulaciji arheoloških istraživanja te razmjeni studenata i srednjoškolaca između tri uključene države (Francuska, Španjolska i Hrvatska). Hrvatski partner, odnosno Arheološki muzej u Zagrebu, pripremio je veliku izložbu o Japodima popraćenu opsežnim katalogom na francuskom i katalonskom jeziku, koja je već bila postavljena u Francuskoj (Montpellier – Lattes),  te se sad seli u Kataloniju (Girona). Otvorenje izložbe u Gironi je predviđeno 03. listopada 2014, gdje će ostati do 01. ožujka 2015. godine.
Japodi (Iapodes, Iapydes) su pretpovijesna populacija koja je obitavala u prostoru omeđenom rijekama Kupom i Unom te Velebitom. Njihov teritorij bi dakle odgovarao današnjem prostoru Like, Korduna i Pounja. Osim što se učestalo spominju u antičkim izvorima, zahvaljujući dugogodišnjim arheološkim istraživanjima, započetima joj u 19. stoljeću,  dobro nam je poznata i njihova baština. Arheološki gledano, Japode možemo pratiti od kraja brončanog doba sve do rimskih osvajanja i uspostave rimske vlasti na našem prostoru krajem 1. st. pr. Kr. Iako se način života tih brđana i stočara u njihovim gradinskim naseljima u osnovi nije pretjerano razlikovao od njima srodnih populacija, umjetnički izričaj, a po svemu sudeći i duhovnost, odražavaju jedan poseban svijet. Naime, predmeti pronađeni u njihovim nekropolama, koje su ujedno i najbolje istraženi dio njihove materijalne ostavštine, ocrtavaju narod u mnogo čemu različit od svojih prvih susjeda, Kelta, Liburna, te raznoraznih paleobalkanskih populacija koje često, ne nužno i točno, svodimo pod zajednički naziv Iliri.
Cilj ove izložbe je prikazati široj publici tu, izvan uskih stručnih krugova, slabo poznatu kulturnu i etničku skupinu čije kulturno bogatstvo nedvojbeno zaslužuje pažnju, tim više što Japodima nikad dosad nije bila posvećena velika tematska izložba. Sveukupno će biti predstavljeno 218 artefakata iz fundusa Pretpovijesne i Numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu, točnije 173 predmeta i 45 komada novca.
Izlaganje ove izložbe u dvije europske zemlje kao i tiskanje velikog dvojezičnog kataloga su idealna prigoda, kako za buđenje svijesti o tim nekadašnjima stanovnicima naših prostora - koje uostalom možemo smatrati i našim precima – tako i za promociju naše zemlje u Europi ali i jednog od najvećih hrvatski muzeja, a posebice onih krajeva, poput Like, ogulinskog kraja i Korduna, čije se ljepote i baština manje ističu u ustaljenoj turističkoj ponudi.

Fotogalerija