Darovi zemlje

Plakat _Darovi Zemlje _web

 Darovi zemlje

- neolitik između Save, Drave i Dunava

Katalog izložbe (PDF)

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu
Vrijeme trajanja:  28. ožujak – do 28.9. 2014.

Organizatori: Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej Slavonije Osijek, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Autori: Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu, Tomislav Hršak, Muzej Slavonije Osijek, Rajna Šošić-Klindžić, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Tehnička izvedba postava: Slađana Latinović, Vedran Mesarić, Tehnička služba AMZ: Robert Vazdar, Ivan Troha, Damir Zbukvić, Srećko Škrinjarić, Ivan Fakleš
Vizualni identitet: MIT Dizajn Studio
Animacije: Jasmin Klindžić, dio preuzet iz stalnog postava prapovijesti Muzeja Slavonije Osijek, autor Marin Balaić, MIT Dizajn Studio
Posuditelji građe: Arheološki muzej u Zagrebu, Geoarheo d.o.o., Gradski muzej Bjelovar, Gradski muzej Križevci, Gradski muzej Nova Gradiška, Gradski muzej Požega, Gradski muzej Vinkovci, Gradski muzej Virovitica, Institut za arheologiju, Muzej Brodskog Posavlja, Muzej Moslavine Kutina, Muzej Slavonije Osijek, Muzej Turopolja, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zavičajni muzej Stjepana Grubera
Vrsta: arheološka, tematska, studijska
Korisnici: sve kategorije posjetitelja
Opseg: 314 predmeta
Tema: Želja autora je prikazati prva trajna naselja na području sjeverne Hrvatske i naglasiti njihovu međuovisnost i komunikaciju s ostalim dijelovima europskog kontinenta te kontinuitet naseljavanja, od prvih sjedilačkih zajednica koje su živjele od poljoprivrede i zemlje na kojoj žive.

Izložbom se žele prikazati svi aspekte života neolitičkog čovjeka kroz razdoblje od približno 2000 godina, od pojave prvih trajnih naselja i zemljoradničkih zajednica na ovome prostoru, kroz razne aspekte njihovog života poput izrade predmeta za svakodnevnu upotrebu, ukrašavanja tih istih predmeta, načina organizacije naselja, prehrane, religije i kulta, iskorištavanje sirovina te zagrobnoga života te prikazom najreprezentativnijih predmeta neolitičkih kultura koje su obitavale na prostoru sjeverne Hrvatske (starčevačka, korenovska, sopotska, lenđelska i vinčanska).

Gospodarstvo zasnovano na poljodjelstvu i stočarstvu obilježilo je mlađe kameno doba i neolitičke zajednice koje su naslijedile lovno – sakupljačke zajednice u 7. i 6. tisućljeću  pr. Kr. Klimatske promjene, kao što su ublažavanje oštre kontinentalne klime, porast oborina i temperature, otapanje leda kao i nestanak velikih životinja te širenje šuma, dovele su do značajne promjene u načinu života na ovim prostorima. Vještina uzgoja žitarica i uzgajanje rasplodnih životinja u Europu stigli su s Bliskog istoka iz područja znanoga kao „plodni polumjesec“. Jedno od još neriješenih pitanja je jesu li te inovacije pristigle zajedno s novom populacijom ili su bile prenošene modelom prijenosa informacije i tehnologije. Posljedica gospodarstva zasnovanoga na poljoprivredi jest sjedilački način života i izgradnja trajnih nastambi. Porast populacije uzrokovao je i potrebu za kolonizacijom novih obradivih površina. U potrazi za novim obradivim površinama, neolitičke populacije su se u „valovima“ kretale sve dalje na sjever i pritom dolazile u kontakt s lovno – sakupljačkim zajednicama s kojima su razmjenjivale znanje i tehnologiju u procesu koji danas nazivamo neolitizacija. Jedan od takvih valova stigao je na područje istočne Hrvatske (Slavonija, južni dio Baranje i zapadni Srijem) na prelasku iz 7. u 6. tisućljeće pr. Kr. Promjene nastale prelaskom na neolitički način života, utjecale su i na svakodnevni život te materijalnu i duhovnu kulturu. Intenzivna poljoprivreda i krčenje šuma, doveli su do masovne upotrebe glačanoga kamenog oruđa poput dlijeta, sjekira i tesli, dok je potreba za skladištenjem i pripremanjem poljoprivrednih proizvoda dovela do masovne proizvodnje keramičkih posuda.

Za predstavljanje dijela izložaka bit će korištena napredna tehnologija
tzv. proširene stvarnosti (eng. "augmented reality") koja će
posjetiteljima s pametnim telefonima i tabletima omogućiti istovremeni
prikaz dodatnih virtualnih sadržaja i fizičkih izložaka koje upravo
promatraju.

Izložbu možete pogledati i na aplikaciji  SMART GUIDE
Za korištenje proširene stvarnosti koristite  aplikaciju AURASMA
Upute za korištenje aplikacije (PDF)

FOTOGALERIJA