Augusteum favissa

Mjesto održavanja i prostor: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb
Vrijeme trajanja: 23. rujna – 23. studenog 2014.
Autori stručne koncepcije: Miroslava Topić, Toni Glučina
Autor likovnog postava, Dnevnika crteža Njive i instalacija stakla: Anton Vrlić
Opseg (broj eksponata): 117
Vrsta: arheološka, umjetnička, tuzemna, studijska, samostalna, pokretna
Korisnici: Izložba je namijenjena stručnjacima, ali je moguća interakcija i sa širom publikom, primjerice učenicima osnovnih i srednjih škola te ostalom populacijom.

Tema:
Augusteum favissa prva je samostalna, tematska izložba Arheološkog muzeja Narona, kojom je predstavljen dio pokretnih arheoloških nalaza pronađenih tijekom istraživanja Augusteuma, rimskoga hrama u kojemu se častio carski kult. Među izloženim eksponatima datiranim od kraja 1. st. pr. Kr. do kraja 3. st. posl. Kr. nalaze se i predmeti kultne namjene, koji su nakon korištenja u ritualnom kontekstu bili pohranjeni u posebnom odlagalištu unutar posvećenoga prostora. Njihova datacija vremenski korespondira s razdobljem u kojemu se u Augusteumu štovao carski kult. Nasuprot tomu, sitni nalazi iz cele hrama ocrtavaju vrijeme kasne antike, kada je prostor Augusteuma postao kasnoantičko ukopište.

Eksponati su smješteni u 8 vitrina, a prate ih dvojezične legende, city light i panoi s tekstovima na hrvatskom i engleskom jeziku. Na panoima su tekstom, fotografijama i crtežima predstavljeni podatci koji se odnose na istraživanja i arheološku problematiku Augusteuma Narone, a scenografija je upotpunjena video projekcijom cele Augusteuma s galerijom carskih kipova.

Vizualni identitet izložbe razvija se u suodnosu arheoloških artefakata iz fundusa muzeja i njima inspiriranim radovima akademskoga slikara Antona Vrlića. Iznad Vrlićevih staklenih oblika i Dnevnika crteža iz ciklusa Njive, projicira se uz zvučnu kulisu video animacija Dnevnika, koju je osmislio Zoran Podrug.

Izložbu prati prigodni deplijan s tekstovima na hrvatskom i engleskom jeziku te dvojezična publikacija Augusteum favissa.

Fotogalarija