AQUAE IASAE-najnovija arheološka otkrića u Varaždinskim Toplicama

AI_s

Organizator: Cankarjev dom (Ljubljana) ,Arheološki muzej u Zagrebu 

Mjesto održavanja:  Cankarjev dom, Ljubljana

Vrijeme trajanja: 21. svibnja do 26. listopada 2014.

Autori izložbe: Dora Kušan Špalj

Autor postava: Katarina Štok Pretnar

Tehnička realizacija postava: Cankarjev dom Ljubljana

Opseg: 150 predmeta

Web: www.amz.hr ; http://www.ljubljana.si/emona_2000

Vrsta: arheološka

Korisnici: odrasli, djeca

Tema:  Na području grada Varaždinskih Toplica uz termalni izvor ljekovite vode, nalazilo se od 1. do 4. st. rimsko naselje Aquae Iasae. Prirodni izvor termalne ljekovite vode nalazi se u današnjem gradskom parku, a upravo oko tog izvora Rimljani su izgradili javni dio naselja - izrazito kultno-lječilišnoga karaktera. Sustavnim arheološkim  istraživanjima, koja  na toj lokaciji od  1953. godine provodi Antički odjel Arheološkog muzeja u Zagrebu, otkriven je  kompleks rimske javne arhitekture, u raznim fazama izgradnje od 1. do 4. st. po Kr.  Kompleks se  sastoji   od kupališnog dijela (kupalište i bazilika)  te svetišta   s hramovima izgrađenog oko prirodnog izvora termalne vode koji su Rimljani „ogradili“ izvorišnim bazenom.

Na izložbi  će  se predstaviti rezultati najnovijih istraživanja,  provedenih od   2011.  do  2013. godine, kada su pronađeni brojni natpisi, skulpture i reljefi te velika količina rimskih kovanica koje su  od 1. do 4.st. bile ubacivane u „sveti izvor“. Osim kamenih spomenika bit će predstavljen i ostali arheološki materijal (keramika, staklo, metal), ali i 3D rekonstrukcije  izgleda kompleksa u raznim fazama izgradnje kao i samo arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi provedeni na nalazima i na samom  lokalitetu.

Fotogalerija