Izložba: Tobolac ranosrednjovjekovnog ratnika - od nalaza do funkcionalne rekonstrukcije

plakat-izlozbe-tobolac_amz-web

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu

Mjesto održavanja:  Arheološki muzej u Zagrebu,  Trg N. Š. Zrinskog 19, Zagreb

Vrijeme trajanja: Od 10. rujna  do 1. prosinca  2013.

Autori izložbe: Željko Demo

Autor realizacije idejne rekonstrukcije: Zdravko Ladiš

Autor postava: Željko Demo

Tehnička realizacija postava: Robert Vazdar, Ivan Troha

Opseg: 1 predmet, 2 postera,  ilustracije, video reprodukcija

Web: www.amz.hr

Vrsta: arheološka, tematska

Korisnici: sve kategorije posjetitelja

Tema:   Izložbom se obilježava 60. obljetnica završetka sustavnih arheoloških iskopavanja na Lijevoj Bari u Vukovaru, u godini u kojoj - kakve li rijetke slučajnosti - obilježavamo 100. obljetnicu rođenja jednog od voditelja tadašnjih arheoloških iskopavanja u Vukovaru, dugogodišnjeg voditelja Srednjovjekovnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu te istaknutog hrvatskog arheologa i znanstvenika  dr. Zdenka Vinskog (1913-1996).

Idejna rekonstrukcija tobolca zasnovana na koštanim i metalnim ostacima i dijelovima zatvorenih tobolaca iz tri ranosrednjovjekovna groba otkrivena i istražena na nalazištu Lijeva Bara u Vukovaru 1952. godine.

Tobolac je spremnik za strelice te je neizostavni dio bojne opreme svakog strijelca. Naizgled, to je jednostavan predmet, funkcionalan, bez suvišnih dodataka i ukrasa jer je jedino služio za pohranu i transport strelica kako bi ih zaštićene od mogućih oštećenja (pera) učinio dostupnima za borbu odmah, u svim okolnostima i u svakoj situaciji. Stoga su glavne osobine tobolca bile kompaktnost, svrsishodnost i lakoća. Koliko su one morale biti međusobno usklađene trebalo je istražiti, a rekonstrukcijom i nadopunom sačuvanih ostataka i eksperimentalnom izradbom svih pretpostavljenih dijelova trebalo je oblikovati predmet približno sličan ranosrednjovjekovnom, izraditi ga u priližno sličnom ili istovjetnom materijalu te na način približno sličan ili istovjetan onovremenom. Idejna rekonstrukcija tobolca obavljena je 2011. godine, a rad i aktivnosti su analizirani, evidentirani i fotografirani. Tijek i rezultati istih prikazuju se na ovoj izložbi.

Pogledajte fotogaleriju OVDJE