Mlađa faza Kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj

plakat_mfkpz_amz

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu i Institut za arheologiju, Zagreb

Mjesto održavanja:  Arheološki muzej u Zagrebu,  Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb

Vrijeme trajanja: 7. studenog - 8. prosinac 2013.

Autori izložbe: Sanjin Mihelić, Daria Ložnjak Dizdar

Autor postava: Sanjin Mihelić, Daria Ložnjak Dizdar

Tehnička realizacija postava: Tehnička služba AMZ-a: Ivan Troha, Robert Vazdar

Opseg: izlošci iz fundusa AMZ, posteri

Web: www.amz.hr

Vrsta: arheološka, tematska , brončano doba

Korisnici: sve kategorije posjetitelja

Tema:   Cilj izložbe je sintezno predstaviti mlađu fazu Kulture polja sa žarama s najznačajnijim nalazištima iz toga vremena na prostoru sjeverne Hrvatske. Izložba obuhvaća reprezentativne nalaze iz naselja, reprezentativne grobove u kronološkom i kulturološkom smislu te izbor ostava koje oslikavaju fenomen deponiranja brončanih predmeta karakterističan za istovremeni karpatski krug. S obzirom na to da je vrlo važno predstaviti rezultate novih istraživanja, koji u znatnoj mjeri mijenjaju dosadašnje spoznaje o toj kulturi ne samo na prostoru Hrvatske nego i u širem srednjoeuropskom prostoru, osim nalaza iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu jedan dio izložbe posvećen je i najnovijim arheološkim nalazima iz tog razdoblja.

Fotogalerija