Iluminacije - arheološki crteži Krešimira Rončevića

iluminacije

Organizator izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu i Muzej antičkog stakla, Zadar
Mjesto održavanja:
Muzej antičkog stakla, Zadar , Poljana Zemaljskog odbora 1
Vrijeme trajanja: 25. siječnja do 15. ožujka 2013.