Iluminacije - arheološki crteži Krešimira Rončevića

plakat-Roncevic_HAD_GM-Vukovar

Organizator izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu i GRADSKI MUZEJ VUKOVAR
Mjesto održavanja:
GRADSKI MUZEJ VUKOVAR, Dvorac Eltz, Vukovar
Vrijeme trajanja: 8. - 31. Iistopada 2013.