STJEPAN DIVKOVIĆ – RETROSPEKTIVA: MEDALJE I NOVAC

Divkovic_retrospektiva

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg N.Š. Zrinskog 19

Vrijeme trajanja: 28. rujan - 25. studeni 2012.

Autori izložbe: Ivan Mirnik, Tomislav Bilić, Miroslav Nađ

Autori postava: Ivan Mirnik, Tomislav Bilić, Miroslav Nađ

Tehnička realizacija postava: tehnička služba AMZ-a

Opseg: oko 300 predmeta, 12 plakata, multimedijalne prezentacije

Web: www.amz.hr

Vrsta: numizmatička

Korisnici: sve kategorije posjetitelja

Tema: Stjepan Divković danas se ubraja među najtalentiranije i najplodnije hrvatske medaljere. Njegovi radovi postigli su vrlo veliku popularnost, ne samo u stručnim krugovima, nego i u najširoj javnosti, zahvaljujući do sada doista brojnim izdanjima Hrvatske narodne banke i Hrvatskog novčarskog zavoda. Odlika njegovog likovnog izraza klasična je i tradicionalna, bez većih eksperimenata.

Izložba ima za cilj zagrebačkoj javnosti predstaviti približno 300 radova Stjepana Divkovića, kako skica i crteža, sadrenih i u bronci izlivenih modela, kao i najrazličitije otkove i odlivke njegovih medalja, posebnih izdanja Hrvatske narodne banke i Hrvatskog novčarskog zavoda te manji izbor iz njegove sitne plastike.

Osim dijela opusa S. Divkovića koji se čuvaju kao dio fundusa Numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu, predmete za izložbu posudili su Hrvatski novčarski zavod, Hrvatska narodna banka, a najveći broj predmeta sam autor.