STARIJA FAZA KULTURE POLJA SA ŽARAMA U SJEVERNOJ HRVATSKOJ – NOVI IZAZOVI

plakat_AMZ_izlozba_SFKPZSH

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu i Arheološki muzej Osijek

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg N.Š. Zrinskog 19

Vrijeme trajanja: od 19. 04. do 17. 06. 2012.

Autori izložbe: Sanjin Mihelić, Daria Ložnjak-Dizdar

Autor postava:
Sanjin Mihelić, Daria Ložnjak-Dizdar

Opseg: Arheološki nalazi (keramički i metalni predmeti) iz naselja, grobova te ostava starije faze kulturepolja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj (Peklenica, Budinšćina, Lepoglava, Martijanec, Jakopovec, Kalnik, Križevci, Sirova Katalena, Drljanovac, Kladare, Virovitica, Voćin, Bizovac, Beli Manastir, Zagreb, Moravče, Gornji Vukojevac, Slavonski Brod, Poljanci, Bošnjaci, Migalovci, Vlatkovac, Đakovo, Štrosmajerovac, Josipovac, Osijek, Vinkovci, Privlaka, Ilok) te izložbeni panoi.

Web: www.amz.hr

Vrsta: arheološka, studijska

Korisnici: sve kategorije posjetitelja

Tema: Izložbom Starija faza kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj - novi izazovi predstavlja se izbor nalaza iz naselja, groblja i ostava starije faze kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj. Na prostoru sjeverne Hrvatske ova je faza obilježila vrijeme između 1300. i 1100. pr. Kr., odnosno raniju fazu kasnoga brončanog doba. Osim nalaza iz fundusa muzeja u sjevernoj Hrvatskoj (Arheološki muzej Osijek, Arheološki muzej Zagreb, Muzej Brodskog Posavlja, Muzej Slavonije Osijek, Gradski muzej Vinkovci, Gradski muzej Požega, Gradski muzej Nova Gradiška, Gradski muzej Križevci, Gradski muzej Bjelovar, Gradski muzej Virovitica, Zavičajni muzej Slatina, Zavičajni muzej Stjepana Grubera Županja, Muzej grada Iloka, Gradski muzej Varaždin, Muzej Međimurja Čakovec, Muzej Prigorja Sesvete) na izložbi su predstavljeni i nalazi s novih zaštitnih istraživanja na trasi autocesta Zagreb-Goričan i Sredanci-Osijek, koji postavljaju nove izazove u proučavanju ovog vremenskog razdoblja na prostoru sjeverne Hrvatske s obzirom na istraženu infrastrukturu. Izložba je koncipirana prema kronološkom slijedu naselja i groblja na istraživanim lokalitetima i obuhvaća nalaze i dokumentaciju sa zaštitnih arheoloških istraživanja u cilju prezentacije procesa arheoloških istraživanja od iskopavanja do izložbe te važnosti rezultata spomenutih arheoloških istraživanja pri proučavanju zastupljenih vremenskih razdoblja na području sjeverne Hrvatske i šire regije Karpatske kotline.