STARIJA FAZA KULTURE POLJA SA ŽARAMA U SJEVERNOJ HRVATSKOJ – NOVI IZAZOVI

Plakat Gradski muzej Bjelovar

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu, Arheološki muzej Osijek, Gradski muzej Bjelovar

Mjesto održavanja: Gradski muzej Bjelovar, Mala galerija, Trg E. Kvaternika 1, Bjelovar

Vrijeme trajanja: od  23.  kolovoza  do 7. listopada  2012. 

Autori izložbe: Sanjin Mihelić, Daria Ložnjak-Dizdar

Autor postava: Sanjin Mihelić, Daria Ložnjak-Dizdar

Web: www.amz.hr

Vrsta: arheološka, studijska

Korisnici: sve kategorije posjetitelja