RIMSKI DODEKAEDER U ZAGREBU

plakat-dodekaeder-grad