Jantar i koralji

Jantar i koralji

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg N.Š. Zrinskog 19
Vrijeme trajanja:  27. siječanj  - 1. travanj  2012.
Autor idejne koncepcije: Lidija Bakarić
Autori izložbe: Lidija Bakarić, Ivanka Ivkanec, Ida Loher
Autor postava: Slađana Latinović
Koordinator projekta: Lidija Bakarić
Opseg: više od 200 predmeta,  fotografije, plakati, multimedijalne prezentacije: 2 crtana filma
Web: www.amz.hr
Vrsta: arheološka, etnografska
Korisnici: sve kategorije posjetitelja

Tema: Jantar i koralj se upotrebljavaju kao nakit kod mnogih pretpovijesnih plemena/naroda. Oba materijala imaju svoju priču o postanku u grčkoj mitologiji. Oba su nastala od prolivene krvi u vodu/more/ocean (krvave suze nesretnih Helijada - jantar, krv iz odsječene glave Gorgone Meduze - koralj). Imaju slična ljekovita svojstva, kao i apotropejsko značenje (štite od opasnosti). Oba materijala veže crvena boja krvi. Iako se jantar u prirodi rijetko nalazi u crvenoj boji, on vremenom potamni te dobije crvenosmeđu boju, a prema povijesnim izvorima najcjenjeniji je "raskošno crvene boje".
U pretpovijesno vrijeme jantar i koralj dio su narodnih nošnji plemena i naroda koji taj materijal nemaju na svojem području. Danas je koralj dio ukrasa nošnje u kontinentalnom dijelu Hrvatske, a jantar u zemljama Baltičkog mora. A crvena boja je dio svih nošnji svijeta.
Izložba Jantar i koralji zamišljena je da pokaže izrađevine od materijala koji su osvojili svojom bojom, a time i ljepotom, mnoge narode Europe. Napravljena je u suradnji s Etnografskim muzejem Zagreb, na čemu najljepše zahvaljujemo. Izložen je arheološki i etnografski materijal, ukupno više od 200  raznovrsnih izložaka.