JANTAR I KORALJI

Jantar i koralji

 

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej Cetinske krajine, Sinj

Mjesto održavanja: Muzej cetinske krajine , Sinj

Vrijeme trajanja:  31. srpanj - 15. listopad 2012. 
Autor idejne koncepcije: Lidija Bakarić
Autori izložbe: Lidija Bakarić, Ivanka Ivkanec, Ida Loher
Autor postava: Slađana Latinović
Koordinator projekta: Lidija Bakarić
Web: www.amz.hr
Vrsta: arheološka, etnografska