Aquileia - raskrižje Rimskog carstva

web_plakat_AMZ_Aquileia_raskrizje_rimskog_carstva

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu,  Talijanski institut za kulturu, Zagreb i Associazione Culturale Mitteleuropa iz Udina

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg N.Š. Zrinskog 19
Vrijeme trajanja: od 10. svibnja do 10. lipnja  2012.

Znanstveno uredništvo izložbe:

Priredili: Luisa Bertacchi, Gino Bandelli, Annalisa Giovannini

Izložba: Elena Menon, Annalisa Giovannini

Grafička obrada i postavljanje izložbe: Katya Fontanini, Art & Grafica S. Maria la Longa (Udine - Italy)

Postav izložbe u AMZ-u:

Koordinator izložbe: Miroslav Nađ

Grafička priprema: Srećko Škrinjarić

Opseg: 25 postera

Web: www.amz.hr
Vrsta: arheološka
Korisnici: sve kategorije posjetitelja

Tema:

Izložba se sastoji od 25 panoa podjeljenih po temama (grad Akvileja; Akvileja prije Rimljana; osnivanje Akvileje, politička i vojna povijest; urbana topografija; forum i bazilika; kazalište, amfiteatar i cirkus;  riječna luka; rimske kupka; stambeni objekti otvoreni posjetiteljima; stambeni objekti koji nisu otvoreni posjetiteljima; nekropole; skulpture; trgovina; cirkulacija novca i kovnica novca; proizvodnja stakla; obrada jantara; vještina graviranja poludragogo kamenja; umjetnost izrade metala, vojni svijet; biskupski građevinski kompleks; druga mjesta bogoštovlja i ranokršćanski predmeti; patrijarhalna bazilika, Akvileja i barbarskih narodi; Akvileja među nama), uz dodatak nekoliko vrijednih odljeva važnih epigrafskih i figurativnih spomenika.