Antički Sikuli

pozivnica_anticki Sikuli AMZ

 

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej grada Kaštela

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg N. Šubića Zrinskog 19

Vrijeme održavanja: 12.9.-14.10.2012.

Autori izložbe i većeg dijela kataloga su kustosi Muzeja grada Kaštela prof. Ivanka Kamenjarin i prof. Ivan Šuta. Prilog o antičkom novcu napisala je Maja Bonačić Mandinić (Arheološki muzej u Splitu), a prilog o pronađenim životinjskim kostima napisala je Jane Sanford sa Sveučilišta u Cambridgeu.

Opseg: 203 kataloške jedinice,  fotografije, plakati

Vrsta: arheološka

Korisnici: sve kategorije posjetitelja

Tema: Muzej grada Kaštela priredio je izložbu "Antički Sikuli" povodom dvadeset godina od početka arheoloških istraživanja na lokalitetu Resnik. Prikazani su rezultati arheoloških istraživanja najznačajnijeg antičkog naselja u Kaštelima s naglaskom na istraživanja iz 2007. godine. Izložbom su prikazani brojni arheološki nalazi, koji svjedoče o bogatom životu naselja koje je osnovano u 2. stoljeću prije Krista. Osim nalaza, istraživanja su donijela nove spoznaje o urbanizmu naselja, koje je planski izgrađeno, s pravilnim ulicama i stambenim blokovima te je bilo opasano bedemima.