Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj 2011.

pozivnica_taiuh-2011_lokve

Organizatori: Arheološki muzej u Zagrebu i Udruga Lujzijana
Autori: J. Balen i S. Mihelić
Mjesto održavanja: Kuća prirode na Lujzijani, Rudolfa Strohala 127, Lokve
Vrijeme trajanja: 3. rujna  do  3. listopada 2011.