Iluminacije - arheološki crteži Krešimira Rončevića

iluminacije

Organizator izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu
Mjesto održavanja:
Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19
Vrijeme trajanja
: 27. 10.- 31.12. 2011.
Autor stručne koncepcije
: Jacqueline  Balen, Krešimir Rončević
Autor postava
: Jacqueline Balen
Koordinator projekta
: Jacqueline Balen

Opseg: 6 ulja na platnu, 41 pano arheoloških crteža, izbor arheološkog materijala koji je crtan ( cca 20 predmeta )

Web adresa: www.amz.hr

Vrsta: likovna, tematska

Tema : Krešimir Rončević je već četrdeset godina nezaobilazno prisutan u hrvatskoj arheologiji. Od terenskih crteža, rekonstrukcija nepokretnih nalaza na terenu, idealnih rekonstrukcija građevina i naselja, pa do pokretnih nalaza, među kojima se mora istaknuti njegov crtež  Apoksiomena.  Svoju likovnost i nadasve osjećaj za kolorit, koji kao slikar iskazuje, strogo kontrolira, premda su mu takve rekonstrukcije najatraktivnije.

Na ovoj izložbi prikazane su njegove slike i crteži posvećeni arheologiji, iako je njegov opus širok, tematski je vezan za slikanje interijera, sakralnih motiva, slikarskih i kiparskih ateljea, radnih stolova i sl. Okrenut je intimnom realizmu s dosta komponenti nadrealizma, a u boji se služi tonskim slikarstvom.