Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj 2010.

taiuh2010

Organizator: Arheološki muzej Istre i Arheološki muzej u Zagrebu
Mjesto održavanja: Lapidarij Arheološkog muzeja Istre u Puli, Carrarina 3
Vrijeme trajanja izložbe: 17. rujna - 17. listopada 2010.