Tajne egipatskih mumija

tajneEgipatskihMuzeja

Organizator izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu, Arheološki muzej Zadar

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg N. Š. Zrinskog 19

Vrijeme trajanja:  29. siječanj - 31. ožujak 2010.

Autor: Igor Uranić

Autor postava: Igor Uranić

Likovno oblikovanje panoa: Srećko Škrinjarić

Opseg: 12 panoa, 30 predmeta

Web adresa: www.amz.hr

Vrsta: Tematska, arheološka

Tema: Na izložbi su prezentirani rezultati istraživanja koja su obavljena na mumiji iz fundusa AMZ-a, koju je u 19. stoljeću donirao biskup J.J. Strossmayer. Ljudska mumija pod inventarnom oznakom 666, godinama je bila pohranjena u čuvaonici Muzeja. Budući da je bila nabavljena u neautentičnom, naknadno izrađenom lijesu koji imitira stil starog Egipta, postojala je sumnja u njezino podrijetlo. Testom C 14, međutim, 2009. godine, utvrđeno da je mumija nastala u 4. st. pr. Kr. U suradnji s KB "Dubrava" i Institutom za antropologiju mumija je obrađena na CT uređaju kako bi se saznalo više. Izložba prikazuje tu mumiju i još nekoliko ljudskih ostataka, te predmete izravno povezane s mumificiranjem, referirajući se na taj staroegipatski običaj.

Korisnici: Sve kategorije posjetitelja