Tajne egipatskih mumija

tajneEgipatskihMuzeja

Organizator izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu, Arheološki muzej Zadar

Mjesto održavanja: Arheološki muzej Zadar, Trg opatice Čike 1, Zadar
Vrijeme trajanja: 30. lipanj - 15. listopad 2010.
Autor: Igor Uranić