Numizmatička zbirka AMZ_a : Donacije 1990. - 2010.

num-zbirka-donacije

Organizator: Arheološki muzej u Zagrebu
Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg N.Š. Zrinskog 19

Vrijeme trajanja: 21. prosinac 2010. - 21. ožujak 2011.
Autor izložbe: Ivan Mirnik

Autor likovnog postava: Ivan Mirnik

Opseg: cca 1200 predmeta, posteri, plakati

Tema:
U utorak 21. prosinca ove godine u 19 sati u Arheološkome muzeju planirano je otvorenje izložbe s naslovom «Donacije Numizmatičkoj zbirci Arheološkoga muzeja u Zagrebu 1990-2000». Riječ je o izložbi za koju je odabrano približno 1000 primjeraka starog i novijeg novca, kao i medalja, od ukupno 6732 najraznorodnijih predmeta poklonjenih Muzeju za njegovu Numizmatičku zbirku tijekom zadnjih dvadesetak godina. Katalog izložbe koji je p5ripremljen za tu prigodu sadrži 835 kataloških jedinica. Izložba je postavljena u dvije specijalno za tu svrhu načinjene vitrine smještene u sklopu stalnog numizmatičkog postava u prizemlju, kao i na čitavom izložbenom prostoru na 1. katu muzejske zgrade.

Numizmatička zbirka Arheološkoga muzeja u Zagrebu, koja danas broji više od 280.000 primjeraka novca i medalja iz najrazličitijih razdoblja, rasla je od samih početaka najviše dobrotom rodoljubnih darovatelja, kako iz domovine, tako i iz svijeta. Današnje brojčano stanje zbirke doseže broj od približno 278.000 predmeta.

Najznačajniji numizmatički poklon u razdoblju 1945. - 1990. god. bila je kad su Dragica i dr. Franjo Ivo Havliček iz Novog Vinodolskog poklonili svoju zbirku od 297 komada odabranog grčkog i rimskog te bizantskog novca, kao i nekoliko staroegipatskih predmeta. Najveću donaciju u razdoblju 1990. - 2010. god. čini zbirka medalja i to hrvatskih plaketa i medalja, plod dugogodišnjeg sakupljanja Viktora i Berislava Kopača, dar nedavno preminule gospođe Ane Kopač iz Zagreba iz 2001. god., koja sadrži 2189 primjeraka medalja, značaka i novca - 1145 medalja i autorskih značaka, 1021 značaka, kao i 5 primjeraka novca i drugog relevantnog materijala. Budući da je ta po mnogočemu jedinstvena donacija već bila izložena 2005. god., u ovoj prigodi nije izložen niti jedan primjerak iz bogate Zbirke Kopač.

Veliku hvalu Muzej duguje i gospodinu Mili Milkoviću (St. Petersburgh, Florida, SAD) koji je nesebičnom gestom 2003. god. poklonio medalje što ih je Ivan Meštrović izradio u Sjedinjenim Američkim Državama, a do tada su u Hrvatskoj bile nepoznate. God. 2006. je Vjekoslava - Slavica - Kerdić, kći velikog hrvatskog medaljera i kipara Ive Kerdića, darovala 46 medalja - veći dio, 35 darovanih medalja, djela su njezina oca izrađena u različitim materijalima (sadra, bronca, bjelokost) i tehnikama izrade. Različite su veličine, a datiraju iz vremena od 1910. -1953. god.

Vrlo velike i značajne bile su i dosadašnje donacije Vladimira Mataušića iz Zagreba, vrsnog rezbara i medaljera: zadnja njegova donacija brojala je 1056 predmeta. Izložba bi zbog toga mogla biti naslovljena "Donacija Vladimira Mataušića i ostalih darovatelja", jer je najviše izloženih predmeta poteklo upravo iz njegove radionice.

Sav izloženi materijal - otkovi i alat za medalje i medaljice, značke i slično - pružaju odličnu sliku političkih, vjerskih, kulturnih i gospodarskih prilika u Hrvatskoj i državi u čijem sklopu se nekada nalazila. Najvrijedniji izložak svakako je unikatni rimski kalup za naličje brončanog novca cara Konstantina I (306/7.-337.) iz poznate sisačke kovnice, nastao između 321. i 324. god.