Nalazi rimske vojne opreme u Hrvatskoj

romec

Organizator izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu
Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19
Vrijeme trajanja: 24.05.-17.10.2010.
Autor stručne koncepcije: Ivan Radman-Livaja
Autor postava: Roman Šilje
Koordinator projekta: Ante Rendić-Miočević
Opseg: cca 300 predmeta, crteži, fotografije, plakati, video prezentacije
Web adresa: www.amz.hr
Vrsta: stručna izložba rimskog arheološkog materijala

Tema:
U sklopu programskih izložbenih aktivnosti Muzej u 2010. god. planira realizaciju opsežnog izložbenog projekta s naslovom "Nalazi rimske vojne opreme u Hrvatskoj ". Riječ je o izložbi koja bi trebala biti postavljena u Arheološkom muzeju u Zagrebu u povodu održavanja 17. međunarodnog kolokvija o rimskoj vojnoj opremi (XVII Roman Military Equipment Conference - ROMEC). Organizatori skupa i izložbenog projekta su Arheološki muzej u Zagrebu i Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Izložbom će se nastojati prikazati bogata ostavština rimske vojske u našim prostorima, a u njezinoj realizaciji, uz Arheološki muzej u Zagrebu, sudjeluju brojni hrvatski muzeji u kojima se čuva relevantan arheološki materijal. Hrvatska raspolaže vrijednim nalazima, od kojih su neki tek nedavno otkriveni i nepoznati su široj i stručnoj javnosti.
Kao neizostavan popratni dio izložbe planira se tiskanje dvojezičnog kataloga, koji bi sadržavao podatke o prikazanim izlošcima te donio pregled tematike obuhvaćene izložbom. Taj katalog bi u konačnici ostao ne samo kao trajan spomen na izložbu, već bi ujedno trebao biti i dragocjen znanstveni doprinos proučavanju problematike rimske vojne povijesti na našim prostorima.