Međunarodni dan muzeja

Tema: Muzeji za društveni sklad

Gostovanja izložbi AMZ-a

Arhelogija i turizam u Hrvatskoj i Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj, Opatija, Hrvatski muzej turizma
Tekuća arheološka istraživanja, Virovitica, Gradski muzej Virovitica
Bogatstvo rimskih nekropola, Osijek, Arheološki muzej