IZLOŽBA: JOSIPOVAC PUNITOVAČKI-Veliko polje I-Zaštitna arheološka istraživanja na trasi autoceste A5

josipovac

Organizator izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu , Hrvatski restauratorski zavod

Vrijeme trajanja:  22. siječanj - 28. veljače 2010.

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

Autori: Lea Čataj, Ivana Hirschler, Andrej Janeš, Marijana Krmpotić, Maša Vuković Biruš

Dizajn panoa: Krunoslav Vilček

Opseg: cca 150 predmeta, 6 panoa

Web adresa: www.amz.hr

Vrsta: arheološka, tematska

Tema: Izložbom "Josipovac Punitovački-Veliko polje I - Zaštitna arheološka istraživanja na trasi autoceste A5" predstavljeni su rezultati navedenih istraživanja koja su se odvijala tijekom 2007. i 2008. g. na dionici Osijek-Đakovo buduće autoceste A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj. Tom je prilikom pronađeno gotovo 500 objekata. Pregledom keramike, koja je sačinjavala najveći dio pokretnih nalaza, ustanovljeno je da se radi o eneolitičkom, brončanodobnom i srednjovjekovnom naselju. Razdoblju eneolitika pripadaju Retz-Gajary i badenska kultura koje pokrivaju vremensko razdoblje od oko 4000. do oko 3300. g. pr. Kr. Ranom brončanom dobu pripada vinkovačka kultura, datirana u drugu polovicu 3. tis. pr. Kr., a iz srednjeg brončanog doba otkriveni su nalazi grupe Belegiš datirani u 15. st. pr. Kr. Srednjovjekovni nalazi potječu iz 13. st. Na izložbi su prezentirani pokretni nalazi iz navedenih vremenskih razdoblja, a na panoima su detaljnije opisane kulture i tijek istraživanja.

Korisnici: sve kategorije posjetitelja