Izložba plakata II. Susreta restauratora i preparatora HMD-a

Muzej antičkog stakla, Zadar, Poljana Zemaljskog odbora 1
Voditelj projekta: Damir Doračić
Autor postava: Slađana Latinović
Vrijeme trajanja: petak, 01. listopada u 12.00 sati