Arheologija i turizam u Hrvatskoj

Organizator:Arheološki muzej u Zagrebu

Mjesto održavanja i prostor: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

Vrijeme trajanja:30. siječanj - 31. svibnja 2009.

Autor izložbe:Sanjin Mihelić

Autor likovnog postava: Sanjin Mihelić , Robert Vazdar

Web adresa: www.amz.hr

Vrsta: studijska, pokretna

Korisnici: sve dobne skupine

Tema: Orijentacija naše države na promicanje kulture na svim poljima, pa tako i u pogledu turizma, nije niti najmanje sporna. Ipak, još uvijek nam nedostaje zadovoljavajući broj programa koji na umješan način vrednuju turistički potencijal naše kulturne baštine. Kulturni turizam, odnosno pobliže arheološki turizam, razvijen je i dobro uhodan koncept, koji u uspješnim slučajevima (primjeri Italije ili Grčke za to su najbolja potvrda) imaju blagotvoran učinak na zanimljivost turističke ponude, a nerijetko još i veći na očuvanje i zaštitu same baštine.

Ovom se izložbom namjerava objediniti arheološke znamenitosti Hrvatske, u njihovoj potencijalnoj funkciji turističkog resursa, obraćajući pažnju na elemente zaštite arheološkog nasljeđa i koristi koje za nju iz toga proizlaze. Namjera je uključiti i povezati lokalne zajednice koje se bave turizmom odnosno arheologijom, međusobno i na državnom nivou.

Izložba se dobrim dijelom oslanja na vizualni materijal -virtualne prezentacije, panoe, plakate, video-projekcije, računalnu obradu, rekonstrukcije- čiji je cilj dočarati privlačnost Hrvatske kao zemlje bogatog arheološkog nasljeđa. Oslonac na tu vrstu prezentacije daje izložbi veću mobilnost i čini je pogodnom za učestalo premještanje.

Paralelno s izložbom objavit će se i knjiga ''Arheologija i turizam u Hrvatskoj'', koja će u tiskanom obliku obraditi ideje iznijete na izložbi. Koncipirana kao luksuzna i bogato ilustrirana publikacija, ova će knjiga, s jedne strane, biti zanimljivo štivo za širu javnost i zainteresirane turiste, a s druge će strane predstavljati svojevrsni izvor ideja za turističke djelatnike i arheologe, odnosno priručnik za pripremu programa koji objedinjuju arheologiju i turizam.

arheologija-turizam