Zemlja dviju obala

Organizator izložbe:Arheološki muzej u Zagrebu

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

Vrijeme trajanja:19. veljače - travanj 2008.

Autor stručne koncepcije: Igor Uranić, Filip Beusan

Koordinator projekta: Igor Uranić

Autor likovnog postava: Filip Beusan

Opseg:50 fotografija

Web adresa: www.amz.hr

Vrsta: foto izložba, tematska

egipat1Slijedom putovanja duž velike rijeke, koja je u svijesti starih Egipćana dijelila zemlju na dvije obale, nižu se susreti sa spomenicima i čudesnim građevinama koje fasciniraju Europljane još od vremena Napoleona. Ali kamera nije bilježila samo hramove i piramide, već i ljude i mjesta, atmosfere i zakutke u dubinama spiljskih grobnica. Zabilježila je ljude koji se smiju, koji prodaju hranu, koji piju kavu i puše, koji tjeraju stoku i peku kruh. Ukratko, spontanošću susreta s Egiptom, bez unaprijed određenog konteksta i plana nastao je niz radova koje ovdje predstavljamo u okviru izložbe što nudi posredan doživljaj tog egzotičnog krajolika i možda otvara vrata žudnji za nekim novim putovanjem.
egipat2Izložba je koncipirana tako da predstavlja mjesta koja je posjetila tročlana ekipa iz Arheološkog muzeja u Zagrebu prije godinu dana. Putovanje je nastojalo obuhvatiti najvažnije lokacije na potezu od oko sedam stotina kilometara. Neke od fotografija ekskluzivne su po tome što su nastale na mjestima koja nisu pristupačna običnim namjernicima. Radi se o lokacijama na kojima se odvijaju aktualna arheološka iskopavanja, te inače zaključanim grobnicama u kojima traju ili ih tek očekuju neki od radova. Za omogućavanje pristupa takvim mjestima posebno smo zahvalni egipatskom Vrhovnom vijeću za starine - SCA (Supreme Council for Antiquities) kao i usput stečenim prijateljima Catherine i Johnu Rutheford, članovima Egypt Exploration Society iz Manchestera.
Filip Beusan je u svom dosadašnjem opusu, uz tri samostalne i desetak skupnih izložbi, bio uvelike posvećen publikacijama različitih zagrebačkih muzeja, a Egipat mu je nakon Južne Amerike druga po redu tematika egzotičnih zemalja. Naime, u svibnju i lipnju 2005. sudjelovao je kao fotograf u četveročlanoj ekspediciji dokumentarnog programa HTV-a «Tragom braće Seljan» u Peruu

Korisnici: sve kategorije posjetitelja.