Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj

Organizator izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

Vrijeme trajanja: 26. 06. - 27. 07. 2008.

Autori stručne koncepcije: Sanjin Mihelić, Jacqueline Balen

Autori likovnog postava: Sanjin Mihelić, Jacqueline Balen

Opseg: 30 plakata, 5 video projekcija

Vrsta: arheološka

Korisnici: sve kategorije posjetitelja

Tema…

taiuhIzložbeni projekt ˝Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj˝ zamišljen je kao muzeološki oblik priopćavanja osnovnih podataka o aktualnim arheološkim istraživanjima na području Hrvatske. Osnovni sadržaj izložbe čine kratki muzeološki prikazi tekućih odnosno nedavno obavljenih arheoloških istraživanja, pri čemu su kao osnovni oblik izložbenog prikaza korišteni plakati te računalne i video projekcije.

Svako istraživanje prikazano na izložbi u pravilu je zastupljeno s po jednim plakatom, koji donosi osnovne informacije o lokalitetu i samom istraživanju, a uz to kroz niz fotografija i slikovnih prikaza pruža i zanimljiv pregled rada na terenu, procesa iskopavanja, kao i pronađene građe. Posjetitelji će se tako moći na jednostavan i zanimljiv način upoznati s nedavnim istraživanjima na hrvatskim arheološkim nalazištima, kako onima dobro poznatima široj javnosti, kao što su primjerice Issa, Palagruža ili Vučedol, tako i onima za koje javnost u najvećem broju slučajeva inače niti ne sazna.

Izložba ˝Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj˝ po svojoj je formi mobilna i dinamična, utoliko što je koncipirana kao projekt koji će se nadograđivati i mijenjati kako budu vršena nova istraživanja, dakle zamjenom i nadopunjavanjem ''izložaka'', te time što će nakon Zagreba i Arheološkog muzeja posjetiti i čitav niz hrvatskih gradova i manjih mjesta, svaki put s donekle izmijenjenim postavom, koji odražava tekuće stanje istraživanja u hrvatskoj arheologiji.